MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOTOJŲ SELEKCININKŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKTMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2008 m. balandžio 2 d.- Nr. D1-185, Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 5 straipsnio 2 dalies 7 punktu,
1.T v i r t i n u:
1.1. Medžiotojų selekcininkų mokymo programą (pridedama).
1.2. Medžiotojų selekcininkų kvalifikacinio egzamino teorinio egzamino bilietus, Medžiotojų selekcininkų kvalifikacinio egzamino praktinio egzamino užduotis (pridedama), Meodžiotojų selekcininkų kvalifikacinio egzamino protokolo pavyzdinę formą (pridedama).
1.3. Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 507 "Dėl medžiotojų selekcininkų mokymo programos ir medžiotojo selekcininko kvalifikacijos suteikimo tvarkos parvirtinimo" (Žin. 2002, Nr. 97-4305);
2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 560 "Dėl kai kurių Lietuvos Respub­likos aplinkos ministro įsakymų pakeitimo bei pripažinimo netekusiais galios" (Žin., 2002. Nr. 113-5065) 3 punktą.

Aplinkos ministras Arturas Paulauskas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

MEDŽIOTOJO SELEKCININKO KVALIFIKACINIO EGZAMINO TEORINIO EGZAMINO BILIETAI

1 BILIETAS

1. Atrankinės medžioklės tikslai.
2. Kanopinių žvėrių kūno topografija.
3. Briedis: morfometrinis, morfologinis apibūdinimas, bio­ekologinės savybės, gyvo žvėries amžiaus nustatymas.
4. Sumedžiotų stirninų amžiaus nustatymas.
5. Šernų (kuilių atranka pagal iltis, kūno masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Tauriųjų elnių patinų trečios amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
7. Tauriojo elnio ragų paruošimas ir vertinimas.
8. Lygiavamzdžių šautuvų panaudojimo galimybės atrankinėje medžioklėje.
9. Sužeisto žvėries paieškos technologija.
10. Medzioklės būdai, tinkamiausi žvėrių atrankai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

2 BILIETAS

1. Kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitų planavimas.
2. Kanopinių žvėrių kaukolės siūlės, pleištinis kaulas, kelmeliai, skydinė kremzle.
3. Taurusis elnias: morfometrinis, morfologinis apibūdini­mas, bioekologinės savybės, gyvo žvėries amžiaus nustatymas.
4. Sumedžioto šerno (kuilio) amžiaus nustatymas.
5. Briedžių patinų antros amžiaus klasės atranka pagal ra­gus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Stirninų pirmos amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
7. Plėšriųjų žvėrių kaukolių paruošimas ir vertinimas.
8. Pagrindinės graižtvinių šautuvų šovinių balistinės savybės.
9. Žvėries reakcija, elgesys, pataikymo pėdsakai, pataikius į inkstus, galunių kaulus, minkštuosius audinius.
10. Įrenginiai, naudojami atrankinėje medžioklėje.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

3 BILIETAS

1. Kanopinių žvėrių apskaita.
2. Danties sandara, tipai.
3. Stirna: morfometrinis, morfologinis apibūdinimas, bioe­kologinės savybės, gyvo žvėries amžiaus nustatymas.
4. Sumedžiotų briedžių amžiaus nustatymas.
5. Danielių patinų, patelių, jauniklių atranka.
6. Briedžių patinų trečios amžiaus klasės atranka pagal ra­gus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
7. Plėšriųjų žvėrių kailių paruošimas ir vertinimas.
8. Graižtvinio šaututo kalibro parinkimo kriterijai atskirų žvėrių rūšių medžioklei.
9. Dažniausios žvėrių neužkrečiamos ligos.
10. Kanopinių žvėrių stebėjimas, eskizai, aprašymai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

4 BILIETAS

1. Kanopinių žvėrių populiacija, kaimenė, kaimenės amžiaus struktūra medžioklės plotuose.
2. Dantų sistema, skruostinių dantų tipai, dantų kaita.
3. Danielius: morfometrinis. morfologinis apibūdinimas, bioekologinės savybės, gyvo žvėries amžiaus nustatymas.
4. Sumedžioto tauriojo elnio amžiaus nustatymas.
5. Briedžių patinų pirmos amžiaus klasės atranka pagal ra­gus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Stirninų trečios amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos buklę.
7. Stirnino ragų paruošimas ir vertinimas.
8. Optinių taikiklių priežiūra, reguliavimas, panaudojimas atstumui iki žvėries nustatyti.
9. Dažniausios žvėrių invazinės ligos.
10. Žiūronai: pagrindiniai elemental, jų tipai, techninės charakteristikos, pasirinkimas atrankinei medžioklei.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

5 BILIETAS

1. Optimalus lyčių santykis kanopinių žvėrių kaimenėje.
2. Dantų pavadinimai, formulė, dilimas.
3. Stumbras. muflonas: morfometrinis, morfologinis apibūdinimas, bioekologinės savybės.
4. Stirnų patelių, jauniklių atranka.
5. Tauriųjų elnių patinų pirmos amžiaus klasės atranka pa­gal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Stirninų antros amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos buklę.
7. Šerno ilčių paruošimas ir vertinimas.
8. Graižtvinių šautuvų ir šovinių laikymo tvarka.
9. Dažniausios žvėrių infekcinės ligos.
10.Viliokliai, jų panaudojimas atrankinėje medžioklėje. Viliojimo technologija.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

6 BILIETAS

1. Kanopinių žvėrių tankumo kategorijos.
2. Ragų tipai (elninių, dykaragių), sandara, augimas.
3. Šernas: morfometrinis, morfologinis apibūdinimas, bioe­kologinės savybės, gyvo žvėries amžiaus nustatymas.
4. Tauriųjų elnių, patelių atranka.
5. Stirninų trečios amžiaus klasės atranka pagal ragų masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Tauriųjų elnių patinų antros amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos buklę.
7. Stumbro, muflono bei kitų dykaragių ragų paruošimas.
8. Graižtvinių šautuvų prišaudymas, išbandymas, šaudymas iš jų.
9. Medžiotojo elgesys, kai po šūvio žvėris nekrinta vietoje.
10. Medziokles signalai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

7 BILIETAS

1.Kanopinių žvėrių tankumo įtaka miškui, žemės ūkiui ir žvėrių augumui.
2. Ragų dalių pavadinimai, žvėries pavadinimas pagal šakų skaičių, ragų išvaizdą, būklę.
3. Lapė, bioekologinės savybės, kaukolės skiriamieji požymiai.
4. Sumedžioto šerno (kiaulės) amžiaus nustatymas.
5. Tauriųjų elnių patinų trečios amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos buklę.
6. Briedžių patinų pirmos amžiaus klasės atranka pagal ra­gus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
7. Briedžio ragų paruošimas ir vertinimas.
8. Saugumo priemonės medžiojant su graižtviniais šautuvais.
9. Žvėries reakcija, elgesys, pataikymo pėdsakai, pataikius į širdį, galvą, stuburo slankstelių ataugas.
10. Ženklai medžioklėje, panaudojant nulaužtas medžių šakas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

8 BILIETAS

1. Kanopinių žvėrių skirstymas pagal kokybę ir reikšmę medžioklės ūkiui. Fizinės ir trofėjinės brandos amžius.
2. Veiksniai, veikiantys ragų augimą: paveldėjimas, gyvenamoji aplinka, klimatinės bei meteorologinės salygos.
3. Lūšis, barsukas: bioekologines savybės, kaukolių skiria­mieji požymiai.
4. Šernų patelių, jauniklių atranka.
5. Tauriųjų elnių patinų antros amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos buklę.
6. Stirninų pirmos amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos buklę.
7. Medžioklės trofėjų apžiūros.
8. Optinių taikiklių pagrindiniai elementai, jų tipai, tvirtinimo prie šautuvo būdai.
9. Žvėries reakcija, elgesys, pataikymo pėdsakai, pataikius į plaučius, vidurius, kepenis.
10. Ritualinės šakelės.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

9 BILIETAS

1. Patinų skirstymas pagal atrankos grupes.
2. Ragų defektai: mechaniniai, aplinkos bei dėl meteorologinių veiksnių, ligų ir kt.
3. Vilkas: bioekologines savybės. Kaukolės, kailio skiria­mieji požymiai.
4. Briedžių patelių, jauniklių atranka.
5. Stirninų antros amžiaus klasės atranka pagal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Briedžių patinų trečios amžiaus klasės atranka pagal ra­gus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
7. Mažieji trofėjai.
8. Graižtvinių šautuvų šovinių sandara, rūšys, kulkų tipai, šovinių žymėjimas.
9. Pėdsekių šunų pagrindiniai dresuros reikalavimai.
10. Medžiotojų elgesys dėl ginčytino laimikio. Ginčų sprendimas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

10 BILIETAS

1. Lietuvos teritorijos skirstymas į atskirus regionus pagal stirninų atrankos požymius.
2. Žvėrių kailis: jauniklio, vasarinis, žieminis. Šėrimasis.
3. Mangutas: bioekologinės savybės, kaukolės skiriamieji požymiai.
4. Sumedžiotų kiškių amžiaus nustatymas.
5. Tauriųjų elnių patinų pirmos amžiaus klasės atranka pa­gal ragus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
6. Briedžių patinų antros amžiaus klasės atranka pagal ra­gus, masę, fizinį išsivystymą, sveikatos būklę.
7. Medžioklės trofėjų parodos.
8. Graižtvinių šautuvų konstrukcija, tipai, kalibrai.
9. Medžioklinių šumų panaudojimas atrankinėse medžioklėse. Pėdsekių šunų veislės. Kitų šunų veislių panaudojimo galimybės.
10. Sumedžiotų žvėrių ir paukščių pagerbimas, išguldymas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

MEDŽIOTOJO SELEKCININKO KVALIFIKACINIO EGZAMINO PRAKTINIO EGZAMINO UŽDUOTYS


Užduoties Nr. 1

Medžiotojui pateikiama (MP) :

Briedžio, dveji tauriųjų elnių, treji stirninų ragai su apatiniu žandikauliu ir dvejos šernų iltys.

Užduotis (Už):

Nustatyti žvėrių amžių, elninių žvėrių - atrankinę grupę, atlikti pagrindinius trofėjų įvertinimo matavimus.

Už. Nr. 2.

MP:

Plėšriųjų žvėrių (vilko, lapės, manguto ir barsuko) kaukolės

:

Nustatyti plėšriojo žvėries rūšį, atlikti trofėjaus įvertinimo matavimus.

Už. Nr. 3.

MP:

Briedžių, tauriųjų elnių, stininų nuotraukos

:

Nustatyti žvėrių amžių, atrankinę grupę.

Už. Nr. 4.

MP:

Keturios medžioklinių šunų nuotraukos

:

Nustatyti šunų veisles


Už. Nr. 5.

MP:

Trys graižtvinio šautuvo šoviniai.

:

Šovinio kalibrą, šovinio tipą, kulkos tipą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

O šiaip visi atsakymai yra sudėti forume, reik tik paieška raktinių žodžių pasinaudot.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
genadijus
Varovas
Varovas
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: 2009-Sau-20 20:50

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė genadijus »

dekui bandisiu rast
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: MEDŽIOTOJO SELEKCININKO EGZAMINŲ BILIETAI.

Standartinė medziotojas »

Tuoj bandysiu pagal pagal bilietus sugrupuot.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą