ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMAI

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18387
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMAI

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO
26, 27, 51'10, 85, 87, 87'1, 224, 242, 259'1, 260'2, 320 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 51'27, 87'12 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS
2014 m. gegužės 15 d. Nr. XII-893
Vilnius


5 straipsnis. 85straipsnio pakeitimas
Pakeisti 85 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„85 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus,
– užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus,
– užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kilpų, skirtų medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti, laikymas, gaminimas, pirkimasar pardavimas
– užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su kilpų konfiskavimu.

Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas
– užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių
konfiskavimu.

Asmens, turinčio teisę medžioti (medžiotojo), buvimas medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu, kai
tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape nėra įrašo apie šį medžiotoją ir gyvūnas nesumedžiotas, arba medžiojimas teritorijose, kuriose šis asmuo (medžiotojas) neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas,
– užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų.

Gyvūno, kurį sumedžioti asmuo, turintis teisę medžioti (medžiotojas), neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas
– užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Medžiojimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas vidutinis (nuo 1,5 promilės iki 2,5 promilės) ar sunkus (nuo 2,5 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis arba atsisakyta pasitikrinti neblaivumą (girtumą), apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmuo, arba medžiojimas draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse,
- užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažei dimo padarymo priemonių konfiskavimu.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ar septintojoje dalyse numatytus pažeidimus,
– užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.
Pastaba.
Administracinės atsakomybės neužtraukia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka įforminti gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimo atvejai.“

6 straipsnis. 87straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„87 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas

Mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas
– užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt penkių iki dviejų šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos naudoti draudžia teisės aktai, laikymas
– užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą),
– užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio penktojoje dalyje numatytą pažeidimą,
– užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, nustatytų žvejybos ploto naudotojui žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jis turi leidimą naudoti žvejybos plotą, pažeidimas
– užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.

Lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas
– užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.“

7 straipsnis. 87'1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87'1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„87'1 straipsnis. Žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas

Privačių žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų pažeidimas
– užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Leidime naudoti žvejybos plotą numatytų sąlygų pažeidimas
– užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų litų.

Teisės aktų, reglamentuojančių žuvivaisą vandens telkiniuose, nuostatų pažeidimas
– užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų litų.

8 straipsnis. Kodekso papildymas 87'12 straipsniu

Papildyti Kodeksą 87'12 straipsniu:
„87'12 straipsnis.Teisės aktų, reglamentuojančių ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką, pažeidimas

Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) gaminimas, pardavimas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų reikalavimų
– užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus,
– užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų.

Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) įsigijimas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose
nustatytų reikalavimų
– užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su žvejybos įrankių konfiskavimu.

Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais ataskaitų nepateikimas nustatytu laiku
– užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

Teisės aktų, reglamentuojančių ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką, pažeidimas, išskyrus šio straipsnio pirmojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse numatytus pažeidimus,
– užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18387
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMAI

Standartinė medziotojas »

O valdžia nesilaiko savo pažadų :evil: Visiems verslinykams liepia kainų iki euro įvedimo nekelti, o patys ką išdarinėja :idd30: Vanduo pabrango, bankų įkainiai pasidarė sveiku protu nesuvokiami ir t.t. Viskas šitoje Lietuvoje atvirkščiai :(
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMAI

Standartinė Briedis »

Nusipezejo visai... kaip man iki savo plotu per svetimus plotus persivezt sautuva, naktini ir t.t.?
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Junka
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 369
Užsiregistravo: 2009-Bal-20 23:01

Re: ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMAI

Standartinė Junka »

O kur parašyta, kad negali dėkle transportuoti šautuvo? Nes jei rasi tokią vietą, kur bus taip parašyta - visi medžiotojai, laikantys ginklus ne medžioklės plotuose - pažeidėjai. Aš randu parašyta, kad nevalia būti/medžioti ne savo plotuose, nesusitvarkius dokumentų, išėmus ginklą iš dėklo.
Skelbti atsakymą