PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO METODIKOS

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18373
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO METODIKOS

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-695 „DĖL LAUKINIŲ GYVŪNŲ RŪŠIMS IR JŲ BUVEINĖMS PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. sausio 2 d. Nr. D1-5
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. D1-695 „Dėl Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 98-5105):
1.1. išdėstau 2 punktą taip:
„2. N u s t a t a u, kad padarytos žalos laukinėms gyvūnų rūšims ir jų buveinėms baziniai žalos skaičiavimo tarifai (toliau – baziniai tarifai) indeksuojami kartą per metus, pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą vartotojų kainų indeksą (toliau – kainų indeksas), kuris nustatomas kiekvienų metų lapkričio mėnesio kainas palyginus su 2010 metų vasario mėnesio kainomis ir skelbiamas „Valstybės žinių informaciniuose pranešimuose“. Indeksuotas bazinis tarifas nustatomas dauginant bazinį tarifą iš kainų indekso ir dalinant iš 100. Indeksuoti baziniai tarifai įsigalioja kiekvienų metų sausio 1 dieną.“;
1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikoje“:
1.2.1. išdėstau 6 punktą taip:
„6. Už sunaikintus žinduolius nustatomi šie baziniai tarifai:
6.1. briedis, taurusis elnias, danielius:
patinas – 17500 Lt;
patelė ar jauniklis – 10500 Lt;
6.2. šernas, stirna:
suaugęs – 5000 Lt;
jauniklis – 3000 Lt;
6.3. barsukas – 3000 Lt;
6.4. vilkas – 3000 Lt;
6.5. bebras, pilkasis kiškis – 1000 Lt;
6.6. kitas žinduolis (išskyrus pelinius graužikus ir žinduolius, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2012, Nr. 76-3953) – 500 Lt.“;
1.2.2. išdėstau 7 punktą taip:
„7. Už sunaikintą vaikingą arba jauniklius vedžiojančią (maitinančią) 6 punkte išvardintų gyvūnų rūšių patelę nustatomas dvigubas bazinis tarifas.“;
1.2.3. išdėstau 16 punktą taip:
„16. Už sunaikintą moliuską – 3 Lt (išskyrus moliuskus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2012, Nr. 76-3953).“
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. D1-1105 „Dėl laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2013 m. patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 153-7879)
3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2013 m. sausio 15 d.


APLINKOS MINISTRAS VALENTINAS MAZURONIS
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas