Medžiotojų šventė

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.
Skelbti atsakymą
Svečias

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė Svečias »

Idomu as saudyklos vadovas Gintas su treningais sventeje bus kaip ir visada :lol: :lol: :good:
Vartotojo avataras
GRIZLEY
Super Men
Super Men
Pranešimai: 1884
Užsiregistravo: 2008-Sau-01 23:12
Miestas: vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė GRIZLEY »

gerai pastebeta :D
Kas globoja, tas ir medžioja
Vartotojo avataras
Strelcius
Super Men
Super Men
Pranešimai: 3719
Užsiregistravo: 2006-Rgp-01 21:30
Miestas: Kaunas
Susisiekti:

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė Strelcius »

atsargiai, ans turi sventini komplekta :D
Lietuvis
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Radviliškio medžiotojų ir žvejų draugijos 50 - mečio jubiliejinė šventė - 2013 m. Liepos 20 d.

Šventės dienotvarkė

11.50val. - Šv. Mišios Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.
12.30val. - Šventės dalyvių ir svečių eisena.
13.00val. - Šventės atidarymas, sveikinimai.
14.00 - 16.00val. Rajono saviveiklininkų koncertai, varžutyvės ir kiti įdomus linksmi renginiai.
16.00val - Naisių vasaros teatro koncertinė programa ,,Laukuose dobilas raudonas".
17.00val. - Koncertuoja liaudiškos muzikos kapela ,,Vilainiai".
radviliškio.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Šventė, kurioje vyrai didžiavosi ragais

2013-07-09


Kėdainiai. Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija pažymi veiklos 65 metų sukaktį. Dvylikoje būrelių registruota per 600 medžiotojų, tarp kurių 26 moterys, o žvejų rajone - visas tūkstantis. Ta proga kalbėta ir apie medžiotojų bei ūkininkų santykius.

Kėdainiečiai medžiotojai šventėje gyrėsi savo laimikiais, mat neseniai Kaune vykusioje trofėjų parodoje jie iškovojo 30 medalių. „Mūsų rajono medžiotojai yra aktyvūs ir drausmingi. Turime šaunių veteranų, turime nusipelniusių medžiotojų. Tad susirinkę į šventę galime pasidžiaugti pastarųjų metų trofėjais ir laimikiais", - sakė Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Lionius Stanevičius, šventės metų apdovanotas garbingiausiu medžiotojų įvertinimų - „Medeinės" medaliu.
kedainiu_medziokle_2.jpg
Į šventę susirinko visų dvylikos būrelių atstovai

Medžiotojus sveikinęs Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, pats nepraleidžiantis progos laisvalaikiu išvažiuoti į medžioklę, sakė, kad džiugu dėl kėdainiečių medžiotojų, kurie nekasa karo su žemdirbiais kirvio.

„Kadangi nemažai ūkininkų yra medžiotojai, tai tarp medžiotojų ir žemdirbių nesutarimų kyla labai nedažnai. Kai yra abipusis supratimas ir sutarimas, tada problemų pavyksta išvengti. Medžiotojai puikiai suvokia savo pareigas, stengiasi apsaugoti ūkininkų triūsą nuo žvėrių daromos žalos, tačiau ne visada tai pavyksta. Ūkininkai irgi turi rodyti geranoriškumą. Kėdainių rajone nesutarimų išvengiama, visada randamas kompromisas", - sakė J. Talmantas.
kedainiu_medziokle_3.jpg
Šventybrasčio būrelio medžiotojai kolegoms atvežė parodyti įspūdingiausių trofėjų

Septyniolika metų medžiojantis kėdainietis Evaldas Vasilenko prisipažino, jog į medžioklę kas savaitę vyksta ne dėl sumedžiotų žvėrių. „99 procentai mano medžioklės laimikių - nuotraukos, tik vienas procentas - taiklūs šūviai. Žinoma, kad turiu svajonę kada nors patiesti kokį galiūną elnią, gal galėčiau pasigirti trofėjiniais jo ragais. Tačiau kol kas mėgaujuosi medžioklės privalumais: gamtoje ilsiuosi po intensyvių darbų," - sako E. Vasilenko.
kedainiu_medziokle_4.jpg
„Aro“ būrelio medžiotojas Eugenijus Bastys į šventę atsivežė savo gamintą tortą iš šerno ir stirnino kepenų

Susirinkę į šventę medžiotojai ir žvejai ne tik gyrėsi laimikiais ir dalijosi žvėrienos patiekalų receptais, bet ir varžėsi įvairiose rungtyse: vieni bandė taiklumą, kiti - vikrumą, treti - išmintį.

„Švenčių reikia, juolab, kad turime kuo pasidžiaugti. Apdovanojame ir pagerbiame labiausiai nusipelniusius kolegas, pasidžiaugiame vieni kitų laimėjimais. Norime aplinkiniams priminti - medžiotojai nėra žvėrių ir paukščių žudikai, jie - gamtos draugai", - sakė medžioklės žinovė Birutė Morkūnienė.

MŪ inf.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Medžiotojų šventei lietingas oras netrukdė

2013 m. liepos 16 d.


Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį prie Gaušt­vi­nio eže­ro (Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­ja) 15 kar­tą su­reng­tai ra­jo­no me­džio­to­jų šven­tei lie­tin­gas oras ne­sut­ruk­dė.
klfo_medziotojai_svente_dalyviai_806112_13.jpg
Šven­tė­je da­ly­va­vo 12 ra­jo­no me­džio­to­jų bū­re­lių bei klu­bų, at­vy­ko ne­ma­žai sve­čių. Me­džio­to­jus, jų šei­mų na­rius, drau­gus svei­ki­no ra­jo­no vi­ce­me­ras Kęs­tu­tis Bi­lius, Sei­mo na­rys, me­džio­to­jas Jo­nas Jag­mi­nas, ra­jo­no Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ku prieš mė­ne­sį vien­bal­siai per­rink­tas Gin­tau­tas Bar­čaus­kas.
klfo_medziotojai_svente_Raudgiris_806112_15.jpg
Me­džio­to­jų bū­re­liai var­žė­si įvai­rio­se rung­ty­se. Sus­kai­čia­vus vi­sų rung­čių re­zul­ta­tus, pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Pak­ra­žan­čio, ant­ras li­ko Kiau­no­rių, tre­čias – Raud­gi­rio me­džio­to­jų bū­re­lis. Pas­ta­ra­sis bū­re­lis dar ap­do­va­no­tas tau­re už sko­nin­giau­siai įreng­tą sto­vyk­la­vie­tę, ap­ran­gą, lo­go­ti­pą.

Šau­dy­mo į lėkš­tu­tes rung­ty­je ge­riau­siai se­kė­si Kiau­no­rių me­džio­to­jams, ant­ri – klu­bo „Ši­las“ na­riai, tre­ti – šau­liai iš Lio­lių me­džio­to­jų bū­re­lio. In­di­vi­dua­liai šio­je rung­ty­je ge­riau­siai se­kė­si „Slan­kos“ me­džio­to­jų klu­bo me­džio­to­jui Ri­mui Kond­ro­tui, ant­ras – kiau­no­riš­kis And­rius Pa­liu­lis, tre­čias – Liu­das Bar­čaus­kas iš „Tau­ro“ klu­bo.

Bū­re­lių ir klu­bų va­do­vai šau­dė iš ori­nio šau­tu­vo į „pe­lę“. Nu­ga­lė­jo „Gan­sės“ klu­bui va­do­vau­jan­tis Ed­var­das Re­mei­kis, ant­ras – Lio­lių me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vas Kęs­tu­tis Vei­nei­kis, tre­čias – Kiau­no­rių me­džio­to­jų bū­re­lio va­do­vą pa­va­da­vęs Vik­to­ras Vach­te­ris.

Šau­tu­vo ar­dy­mo es­ta­fe­tė­je nu­ga­lė­jo Pak­ra­žan­čio me­džio­to­jų bū­re­lio at­sto­vas Ed­mun­das Za­jan­čaus­kas, ap­len­kęs Arū­ną Gu­dei­kį iš Grim­zių ir Ro­lan­dą Bal­sį iš Kra­žių me­džio­to­jų bū­re­lių.

Ba­to me­ti­mo į to­lį ko­man­di­nė­je rung­ty­je pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo „Tau­ro“ klu­bo ko­man­da, ant­ras li­ko Už­ven­čio, tre­čias – Lio­lių me­džio­to­jų bū­re­lis.

Šven­tė­je už­siė­mi­mų tu­rė­jo ir mo­te­rys bei vai­kai. Smi­gi­nio rung­ty­je vai­kų iki 11 me­tų gru­pė­je taik­liau­sia bu­vo Gied­rė Ba­gū­nai­tė iš „Tau­ro“ klu­bo, ap­len­ku­si Sil­vi­ją Gry­bai­tę iš Raud­gi­rio ir Ro­ką Ban­džiu­ką iš „Slan­kos“ klu­bo. Tarp mo­te­rų nu­ga­lė­jo Re­da Jo­dy­tė iš Lio­lių, ant­ra – Vai­da Bar­kaus­kie­nė iš „Tau­ro“, tre­čia – Ka­ro­li­na Ka­ta­vi­čiū­tė iš Pak­ra­žan­čio.

Ran­kas len­kė ir vy­rai, ir mo­te­rys. Ge­riau­siai se­kė­si Vy­tau­tui Gri­šiui (Pak­ra­žan­tis), Ar­tū­rui And­ru­liui (Grim­ziai), Aud­riui Lem­ber­tui (Kra­žiai), Dia­nai Kas­pa­rie­nei ("Gan­sė"), Dia­nai Ba­gū­nie­nei ("Tau­ras"), Ind­rei Gu­rec­ky­tei (Raud­gi­ris).

Po emo­ci­jų, jė­gų pareikalavusių rung­čių šven­tės da­ly­viams bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­vai­šin­ti ką tik iš­vir­ta šiurpa – ašt­ria žvė­rie­nos sriu­ba. Maž­daug 40 lit­rų ka­ti­las iš­tuš­tė­jo be­ma­tant.
klfo_medziotojai_svente_siurpa_806112_20.jpg
„Kraš­to ži­nių“ inf.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Molėtų medžiotojų ir žvejų draugijos šventė

lmzd.lt
2013-07-23

Kviečiame dalyvauti Molėtų medžiotojų ir žvejų draugijos šventėje, kuri vyks rugpjūčio 10 d. Molėtų miesto stadione.

Šventės programa

Pradžia - 12.00 val.

Šventės atidarymas
Medžioklinių ragų orkestro pasirodymas
Medžiotojų ir žvejų būrelių ir klubų prisistatymas
Medžioklės ir žūklės trofėjų paroda
Medžioklinių šunų ir medžioklinio sakalo pasirodymai
Taksidermisto darbų paroda
Įvairios rungtys ir atrakcijos vaikams ir mamoms
Tauriųjų elnių kvieslių pasirodymas
Garbės medžiototojo/žvejo vardo suteikimas
Metų medžiotojo ir metų žvejo apdovanojimai
Gražiausios medžioklinės bei žvejybinės aprangos rinkimai
Medžioklinės/žvejybinės atributikos mugė

17.00 val. Apdovanojimai, šventės uždarymas.Maloniai lauksime Jūsų su šeimomis ir bičiuliais!Organizatorius - Molėtų medžiotojų ir žvejų draugija.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Medžiotojai šventę „paskanino“ šiurpa

2013 m. liepos 25 d.
Laima AGANAUSKIENĖ
skrastas.lt


Pu­sės am­žiaus su­kak­tį šie­met šven­čian­ti Rad­vi­liš­kio me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­do­va­no­jo šven­tę sau ir ki­tiems rad­vi­liš­kie­čiams. Neiš­si­gan­du­siems ke­lis­kart pra­pliu­pu­sio lie­taus, te­ko pa­ra­gau­ti me­džio­to­jų ska­nės­to – ašt­rios šiur­pos.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga – vie­ša šven­tė

Prieš 50 me­tų įsi­kū­ru­si Rad­vi­liš­kio me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja šie­met pir­mą kar­tą išė­jo į vie­šu­mą ir vie­toj už­da­rų šven­čių su­ren­gė šven­tę ir mies­tie­čiams.
Po Šv. Mi­šių Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je me­džio­to­jai iš­si­ri­kia­vo į ei­se­ną. Ei­se­no­je kiek­vie­nas bū­re­lis sten­gė­si iš ki­tų iš­si­skir­ti ne tik ap­ran­ga ir vė­lia­va, bet ir kaž­ko­kiu sa­vi­tu ak­cen­tu. Ats­ki­rą vie­tą ei­se­no­je užė­mė me­džiok­li­niai šu­nys.
Mies­to par­ke bū­re­lių iš­ra­din­gu­mas bu­vo de­monst­ruo­ja­mas at­ski­ruo­se kie­me­liuo­se, ku­riuos puo­šė me­džio­to­jų ir žve­jų tro­fė­jai – akį trau­kė el­nių, šer­nų, zui­kių, vil­kų iš­kam­šos, dau­gia­ša­kiai ra­gai, il­tys ir ki­ti me­džiok­lių tur­tai.
Daž­na­me kie­me­ly­je kun­ku­lia­vo ka­ti­las su ja­me už­kais­ta ašt­ria me­džio­to­jų sriu­ba šiur­pa. Kai ku­rie me­džio­to­jai pri­si­pa­ži­no, jog ne vie­ną va­ka­rą ty­ko­jo miš­ke, kol su­me­džio­jo šiur­pai rei­ka­lin­gos žvė­rie­nos. Tie, kas me­džio­to­jų vai­šių ne­su­lau­kė, ga­lė­jo na­mo lauk­tu­vių par­neš­ti ir šven­tė­je pre­kiau­to­jų siū­ly­tos šer­nie­nos, brie­die­nos ar el­nie­nos deš­ros, kum­pio.

Pa­gerb­ti ve­te­ra­nai

Di­džiau­sios pa­gar­bos, svei­ki­ni­mų bei at­mi­ni­mo do­va­nų šven­tė­je su­lau­kė bu­vę drau­gi­jos pir­mi­nin­kai, me­džio­to­jai-ve­te­ra­nai.
Lie­tu­vos me­džio­to­jų drau­gi­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mu, ra­jo­no drau­gi­jos 50-čio pro­ga, už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą drau­gi­jos veik­lo­je, kul­tū­rin­gos me­džiok­lės tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą „Gar­bės me­džio­to­jo“ var­das su­teik­tas il­ga­me­čiui ra­jo­no drau­gi­jos pir­mi­nin­kui Jur­giui Chle­vic­kui, drau­gi­jai va­do­va­vu­siam net 23 me­tus.
„Me­dei­nės“ me­da­liais ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos ta­ry­bos na­rys, da­bar­ti­nis Rad­vi­liš­kio me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Fer­ge­lis bei me­džio­to­jai Jo­nas And­ri­jaus­kas ir Jo­nas Po­vi­lai­tis.
Ap­do­va­no­tas ir di­džiau­sią me­džio­to­jo sta­žą tu­rin­tis bai­so­ga­lie­tis Lion­gi­nas Žu­kas, ku­ris, anot jo pa­ties, me­džio­ja jau 60 me­tų, 8 mė­ne­sius ir 19 die­nų.
Me­džio­to­jų ir vi­suo­me­nės pa­gar­bos nu­si­pel­nė I-oji me­džiok­lės ži­no­vė-žu­vi­nin­kė Ol­ga Bran­če­lie­nė, drau­gi­jo­je iš­dir­bu­si 46-erius me­tus. Anot jos, me­džio­to­jams dau­giau­sia emo­ci­jų su­tei­kia me­džiok­lė, ta­čiau jie nea­be­jin­gi ap­lin­kos gro­žio puo­se­lė­ji­mui, gy­vū­nų glo­bai, ak­ty­viai kar­tu su žve­jais tvar­ko van­dens tel­ki­nių ap­lin­ką, ren­gia poil­sia­vie­tes prie eže­rų, upių, miš­kuo­se.

Pa­gy­ros rad­vi­liš­kie­čiams

Rad­vi­liš­kio kraš­to me­džio­to­jai iš­gir­do ne tik svei­ki­ni­mų drau­gi­jos ju­bi­lie­jaus pro­ga, bet ir pa­dė­kos žo­džių už tai, kad dėl jų pa­stan­gų me­džio­ja­mų­jų žvė­rių po­pu­lia­ci­jos ne­nus­kur­do ir ne­su­men­ko.
Rad­vi­liš­kie­čiai ro­dy­ti pa­vyz­džiu ki­tų ra­jo­nų drau­gi­jos na­riams, kaip rei­kia tvar­kin­gai me­džio­ti, ras­ti su­ta­ri­mą tarp me­džio­to­jų ir že­mės bei miš­kų sa­vi­nin­kų, tarp me­džio­jan­čių ir ne­no­rin­čių me­džio­ti, kaip ug­dy­ti jau­ną­ją me­džio­to­jų pa­mai­ną.
Pa­čių me­džio­to­jų ti­ki­ni­mu, da­bar už­marš­tin nuė­jo tie lai­kai, kai me­džiok­lė leng­vai tilp­da­vo są­vo­ko­je – šau­tu­vai, šo­vi­niai, lai­mi­kis. Da­bar me­džiok­lė – tai ir fau­nos glo­ba bei ap­sau­ga, bio­tech­ni­niai dar­bai, me­džiok­lės kul­tū­ra ir tra­di­ci­jos.
„Gar­bės me­džio­to­jo“ ti­tu­lą ga­vęs me­džiok­lės ve­te­ra­nas J. Chle­vic­kas taip api­bū­di­no sa­vo po­žiū­rį į me­džiok­lę: „Man žvė­ris – ne tik me­džiok­lės ob­jek­tas. Ža­viuo­si brie­džio di­du­mu, el­nio puoš­nu­mu, šer­nu, kiš­kiu, la­pe, bet ko­kiu žvė­ri­mi – gam­tos kū­ri­niu“.

Au­to­rės nuo­tr.
rdfo_medziotoju_svente_LA.jpg
EI­SE­NA: Šven­ti­nė­je ei­se­no­je Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos bū­re­liai sten­gė­si at­ro­dy­ti sa­vi­tai.
rdfo_medziotoju_svente4_LA.jpg
KIE­ME­LIAI: Tro­fė­jais pa­puoš­tuo­se bū­re­lių kie­me­liuo­se bu­vo ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti me­džiok­lės ska­nės­tais, tarp ku­rių – ir ašt­ri sriu­ba šiur­pa.
rdfo_medziotoju_svente5_LA.jpg
VA­DO­VAI: Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas (kai­rė­je) džiau­gė­si bu­vu­sių ra­jo­no drau­gi­jos pir­mi­nin­kų Jur­gio Chle­vic­ko ir An­ta­no Če­so (ant­ras ir tre­čias iš kai­rės) bei da­bar­ti­nio va­do­vo Al­gir­do Fer­ge­lio nu­veik­tais dar­bais.
rdfo_medziotoju_svente7_LA.jpg
rdfo_medziotoju_svente8_LA.jpg
VE­TE­RA­NAS: Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Bro­nius Bra­daus­kas (de­ši­nė­je) pa­svei­ki­no se­niau­sią pa­gal sta­žą me­džio­to­ją bai­so­ga­lie­tį Lion­gi­ną Žu­ką, me­džio­jan­tį per 60 me­tų.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Šventiškas medžiotojų ir žvejų savaitgalis

2013 - 07 - 18
alioraseiniai.lt

Liepos 13 d. po dviejų metų pertraukos į savo sąskrydį rinkosi Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Raseinių skyriaus nariai ir jų šeimų atstovai. Visus susirinkusiuosius pasveikino skyriaus vadovas Antanas Kilčauskas, savo kalboje apžvelgęs praėjusių metų sėkmes bei nuveiktus darbus.

Pagerbti ir pabendrauti su rajono žvejais ir medžiotojais atvyko LR Seimo nariai Edmundas Jonyla, Gintautas Mikolaitis, iš savo partijos sąskrydžio atskubėjo Darius Ulickas bei rajono Savivaldybės vadovai – meras Algimantas Mielinis ir administracijos direktorius Jonas Kurlavičius. Visus pradžiugino ir įvairiais prizais pamalonino Seimo nario E. Jonylos padėjėjos su savo draugėmis, kurios buvo persirengusios miško deivėmis. Visi atidžiai klausėsi jų sakomų gražių eiliuotų ir itin šiltų linkėjimų.

Po iškilmingo šventės atidarymo ir pirmą kartą suplevėsavusios rajono Medžiotojų ir žvejų draugijos skyriaus vėliavos pakėlimo buvo suorganizuotos nuotaikingos sportinės rungtys, kuriose dalyvavo ne tik medžiotojai ir žvejai, bet ir jų šeimų nariai. Visi norintieji galėjo grožėtis medžioklės ir žvejybos trofėjais, kuriais buvo papuoštos būrelių stovyklavietės.

Nepanorėję sportuoti, maloniai laiką leido šokio sūkuryje, mėgavosi medžiotojų ir žvejų paruoštomis vaišėmis – nuostabiai kvepiančia ir ypatingo skonio žuviene bei koše su šernienos gabaliukais.
netui30.jpg
Rytą visus prausė lietus, bet tie, kurie jo neišsigando, galėjo džiaugtis malonia popiete ir pavakare, praleista bendraminčių ir bičiulių būryje. Netrūko čia nei sportinio azarto, nei linksmų medžioklės ar žvejybos nuotykių pasakojimų. Šventės pabaigoje buvo apdovanoti taikliausieji šauliai (varžybos buvo surengtos net keliais išankstiniais etapais), geriausiai linksmose rungtyse pasirodę dalyviai, gražiausiai stovyklavietes įsirengę būreliai.

Daina Sutkevičienė
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Medžiotojų ragas sukvietė į įspūdingą šventę


2013-10-16
trakai.lt

Praėjusį šeštadienį netolies Aukštadvario rudens ūkuose ir tyloje skendintį Purvynų kaimą sudrebino užgaudęs medžiotojų ragas, sukvietęs į didelę ir gausią rajono medžiotojų šventę. Ir ne tik rajono. Sakytume, šventė prilygo kadais buvusio didžiojo Trakų rajono medžiotojų šeimos sąskrydžiui, į kurį susirinko apie 200 dalyvių bei svečių.

Ant kalno, nuo kurio atsiveria įstabi kraštovaizdžio panorama, savo kiemelius įsirengė Aukštadvario, Lentvario, Trakų, Rūdiškių, Vievio, Semeliškių, Grigiškių, Jovariškių, Elektrėnų, Žėronių, Spenglos ir „Gojaus tako“ medžiotojų būreliai ir klubai.

Išsirikiavusius medžiotojus pasveikino ir šventę atidarė Trakų rajono savivaldybės meras Vytautas Zalieckas.

Renginyje buvo numatyta plati programa. Aktualias problemas daugiau nei 100 medžiotojų aptarė surengtoje konferencijoje. Po jos medžiotojai dalyvavo šaudymo į lėkštutes, virvės traukimo, kūjo laikymo varžybas, buvo įvertinami medžiotojų kiemeliai, surengtos ypač daug emocijų palikusios medžiotojų vaišių varžytuvės.

Šaudymo varžybose buvo taikliausi Lentvario medžiotojai, iškovoję pirmą, antri – Žėronių, treti – Spenglos būrelių medžiotojai. Kūjo laikymo varžybose stipruolių stipruolio titulą iškovojo Aukštadvario būreliui atstovavęs Vladas Monginas, antrą vietą užėmė Žėronių būrelio atstovas Aidas Danilovas, trečias buvo Semeliškių būrelio narys Darius Kazakevičius. Įdomu, kad ištvermę išbandė ir moterys. Ilgiausiai kūjį išlaikė Janina Žebrauskaitė, o antrą vietą pelnė garbingo amžiaus dama Liudmila Urbonienė.

Vyriškos ištvermės, jėgos reikalaujančiose virvės traukimo varžybose netrūko aistrų ir garsių šūksnių. Pirmą vietą užėmė Lentvario, antrą – Semeliškių, trečią – Žėronių būrelių atstovai.

Vytauto Nairanausko vadovaujama vertinimo komisija, kurią sudarė visų būrelių atstovai bei šventės svečiai – Seimo narė Dangutė Mikutienė, savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, savivaldybės Apskaitos bei Žemės ūkio administravimo skyrių vedėjai Audra Kurdzikauskienė bei Arūnas Dzigas – ragavo kiekvieno būrelio paruoštų vaišių. Medžiotojų išradingumui nebuvo ribų, o patiekalai galėjo konkuruoti su puikių restoranų gurmaniškais valgiais. Medžiotojų stalas puikavosi įvairiausiais patiekalais iš virtos, troškintos, keptos, rūkytos žvėrienos, rudens gėrybėmis.

Visų būrelių paruoštoms medžiotojų vaišėms skirti specialūs prizai. Apdovanojimas už šmaikštumą skirtas Semeliškių, gurmaniškumą – Spenglos, svetingumą – Aukštadvario, natūralumą – Jovariškių, meilę gamtai – Vievio, estetiškumą – Rūdiškių, originalumą – Žėronių, ekologiškumą – Lentvario, subtilumą – Elektrėnų, sotumą – Grigiškių, už faunos išsaugojimą – Trakų būreliams.

Ne tik medžiotojams, bet ir visiems šventės dalyviams buvo smagu išvysti turtingas medžiotojų trofėjų ekspozicijas, išgirsti spalvingų, įdomių pasakojimų. Štai Aukštadvario medžiotojai eksponavo ne tik šalies miško gyvūnų, bet ir egzotiškuose kraštuose rajono savivaldybės mero V. Zaliecko sumedžiotų žvėrių iškamšas. Stebino dideli ir tankūs Rūdiškių seniūno T.Pavlovskio sumedžiotų vilkų kailiai, tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė lyg gyva Žėronių būrelio vilko iškamša. Šį gražuolį prieš trejus metus yra sumedžiojęs rajono savivaldybės vicemeras Voitechas Vinskevičius.

Šventė ūžė, kunkuliavo dar ilgai, kol vėl sugaudęs ragas paskelbė jos pabaigą. Šį spalvingą, turtingą ir naudingą renginį paruošė Trakų rajono medžiotojų bendruomenė, talkinant rajono savivaldybei, sporto varžybas padėjo surengti Kūno kultūros ir sporto centras. Tikimasi tokio masto medžiotojų šventes rengti ir ateityje.

Sigita Nemeikaitė
Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė


Akimirkos iš rajono medžiotojų šventės. Sigitos Nemeikaitės nuotr. - http://www.trakai.lt/index.php?3682040145
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė Briedis »

medziotojas rašė:Medžiotojų ragas sukvietė į įspūdingą šventę
Mano feisas į kadrą nepakliuvo :D
Graži šventė buvo :)
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Briedis rašė:
medziotojas rašė:Medžiotojų ragas sukvietė į įspūdingą šventę
Mano feisas į kadrą nepakliuvo :D
Graži šventė buvo :)
A tai sunku buvo informaciją anksčiau įdėti jei žinojai :x
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė Briedis »

Tai, kad pats labai skurdžią informaciją turėjau :oops: Šiemet šventę organizavo aukštadvariečių būrelis, o kitais metais lygtais mūsų būrelis organizuos, tai informacijos turėsiu daugiau :D
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

KVIETIMAS
Gerbiami kolegos,

Kviečiame 2014 m. liepos 5 dieną dalyvauti Šilalės rajono medžiotojų šventėje, kuri vyks Šilalės rajone, Pajūrio seniūnijoje, Raganinės miškelyje.

Preliminari šventės programa:

10.00 val. šventės atidarymas.
11.00 val. šaudymo varžybos į stovintį taikinį (šeimų nariams ir kitiems šventės dalyviams vyks įvairūs atrakcionai ir varžybos).
12.30 val. stovyklaviečių ir stendų apžiūra.
13.30 val. estafetės su įvairiomis kliūtimis tarp būrelių.
15.00 val. virvės traukimas.
18.00 val. prizų teikimas, šventės uždarymas.

Organizatoriai
LMŽD Šilalės skyrius

Trumpa informacija dėl šventės:
1. Šaudymo į stovintį taikinį varžybos – dalyvių skaičius neribojamas, bet ne mažiau kaip 5 medžiotojai su tvarkingais ginklais ir dokumentais. Komandiniai rezultatai bus skaičiuojami 5 geriausių šaulių. Asmeniniai kaip ir neturėtų kilti klausimų – 3 geriausi rezultatai, 1, 2, ir 3 vieta. Bus šaudoma iš 40 m. atstumo, kulkomis po 5 šūvius. Jeigu bus vienodų rezultatų, dar kartą šaudys į taikinį.
2. Šaudymo eiliškumą išsispręsime burtų keliu.
3. Dėl virvės traukimo išsitrauksime burtus ir:
I. 1 komanda trauks virvę su 2 komanda,
II. 3 su 4,
III. 5 su 6,
IV. 7 su 8.
Toliau I grupės laimėtoja su II grupės laimėtoja, III grupės laimėtoja su IV grupės laimėtoja. Laimėjusios komandos susirungs dėl 1 ir 2 vietos, pralaimėjusios komandos susirungs dėl 3 ir 4 vietos.

4. Šaudymo iš lanko į taikinį varžybos: gali dalyvauti visi šventės dalyviai ir svečiai: bus galima paleisti 5 strėles, atstumas apie 10 m.
5. Šaudymo iš orinio šautuvo ir pistoleto varžybos, taip pat gali dalyvauti visi šventės dalyviai, svečiai, vaikai ir t.t. , atstumas apie 10 m., bus galima šauti iš viso 6 šūvius (orinis pistoletas 3 ir orinis šautuvas 3 šūviai).
6. Estafetė su kliūtimis: kadangi medžioklė yra komandinis darbas ir pasitaiko įvairių situacijų tai komandą turėtų sudaryti 6 dalyviai ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Bus bėgimas per barjerus, perėjimas per vandens telkinį, lindimas per “tankų mišką”, draugo gelbėjimas ir t.t.
Bus ir daugiau rungčių. Informaciją papildysiu.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18410
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų šventė

Standartinė medziotojas »

Š.m. rugpjūčio 01 d. Varėnos MŽD skyrius organizuoja savo nariams šventę prie Gluko ežero. Kviečiami dalyvauti medžiotojai su šeimomis ir įsirengus stovyklavietes parodyti savo trofėjus ir senas įsimintinas fotografijas ir pan.

Smulkesnė info truputi vėliau :wink:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą