Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

dr.A.Šindeikis: Žemės savininkų asociacijos vadovo pergalė prieš medžiotojus


2017-06-19
Algimantas Šindeikis,
forest.lt

Žemės savininkai, siekiantys įgyvendinti savo konstitucinę teisę įkurti medžioklės plotų vienetus, su dar nuo sovietmečio dabartinius medžioklės plotų naudojančiais medžiotojais, bylinėjasi teismuose. Tuo metu Seime pateikti Medžioklės įstatymo pakeitimų projektai, kurių autoriai deklaruoja, kad jie siekia užtikrinti savininkų teises, vėl beveik nebeturi jokios prasmės,- mano advokatas dr.Algimantas Šindeikis, LMSA Medžioklės reikalų komiteto pirmininkas.


Jau kelerius metus besitęsiantis konfliktas tarp žemės savininkų, susivienijusių į asociaciją „Debeikių grupė“, siekiančių sukurti savo žemėse medžioklės plotų vienetą ir su tuo nesutinkančiu Anykščių rajono medžiotojų klubu „Debeikiai“ yra persikėlęs į teismus. Anykščių rajone dalis žemės savininkų pasinaudojo Medžioklės įstatymo jiems suteikta teise uždrausti medžioklę savo nuosavybėje. Medžiotojų klubo „Debeikiai“ nariai šią žemės savininkų teisę bando paneigti ir organizuodami medžiokles nekreipia dėmesio į žemės savininkų draudimus.

Pagal 2002 m. priimtą medžioklės įstatymą, kurio turiniui lemiamą įtaką turėjo socialdemokratų Algirdo Brazausko ir Broniaus Bradausko neigiamas ir nepagarbus požiūris į privačią nuosavybę, žemės savininkai turėjo teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje žemėje, tik įrodę, kad medžioklės metu jo žemės ūkio pasėliams arba miškui bus daroma žala.

Konstitucinis Teismas 2005 m. priėmė nutarimą, kuriame buvo išaiškinta, kad Konstitucija suteikia teisę žemės savininkui drausti medžioklę jo nuosavybėje be jokių papildomų sąlygų. Be to, kaip konstatavo Konstitucinis Teismas laukinių gyvūnų (jų rūšių) populiacijų valdymas (t. y. reguliavimas ir kontroliavimas), kurio vienas iš būdų yra medžioklė, gali būti susijęs ir su ūkine veikla, t. y. medžioklė gali būti ūkinės veiklos rūšis arba sudedamoji platesnės ūkinės veiklos dalis. Taigi teisės aktais reguliuojant medžioklės ir su ja susijusius santykius turi būti paisoma inter alia pareiškėjo nurodytų Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų dėl nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos bei 46 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl tautos ūkio pagrindą sudarančių vertybių – privačios nuosavybės teisės, asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos.

Panevėžio apygardos teismas 2017 m. birželio mėn. 15 d. priėmė sprendimą byloje, kurioje Anykščių rajono medžiotojų klubo „Debeikiai“ nariai, kurių medžiokliniai šunys atsidūrė žemės savininko, žemės savininkų įsteigtos asociacijos „Debeikių grupė“ vadovo Deivido Ramono, uždraudusio medžioti jo šeimos nariams priklausiančiose žemėse, buvo žemės savininko sugauti ir perduoti aplinkosaugininkams. Medžiotojai reikalavo atlyginti, neva, jų augintinių sveikatai padarytą žalą, medžioklinius šunis, jų nuomone, neteisėtai sugavus ir patalpinus į žemės savininko automobilį.

Panevėžio apygardos teismas, atmetęs medžiotojų ieškinį kaip nepagrįstą ir žemės savininkui priteisęs visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, sprendimo motyvuose konstatavo, kad šio ginčo atveju, teismo vertinimu, neįrodyta, jog žemės savininkas būtų elgęsis nerūpestingai, neatidžiai, ar pan., todėl sprendžiama, kad nėra žemės savininko neteisėtų veiksmų, o nesant šios būtinos sąlygos, civilinė atsakomybė netaikytina.

Pagal Medžioklės įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 4 dalį privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė nepatenka į šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas ir šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype. Kadangi netoliese vyko medžioklė, atsakovas turėjo pagrindą spręsti, jog vyksta neteisėta medžioklė (draudžiamame medžioklei sklype), o minėto Įstatymo 17 straipsnis numato teisinę atsakomybę - fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako civiline, administracine arba baudžiamąja tvarka.

Taigi, matydamas medžioklinius šunis sklype, kuriame medžioklė neleidžiama, suvokdamas, jog vyksta medžioklė (prieš tai šaudyta į šernus, bent vienas jų sužeistas), jis turėjo pagrindą vertinti, jog susidūrė su neteisėtos medžioklės aktu, už kurį numatyta administracinė atsakomybė (ATPK 85 straipsnis, įvykių metu dar galiojo administracinių teisės pažeidimų kodeksas, kurį nuo 2017-01-01 pakeitė Administracinių nusižengimų kodeksas).

Teismo vertinimu, atsakovas elgėsi adekvačiai situacijai – pagavo šunis, kreipėsi pagalbos telefonu, pranešė apie, jo vertinimu, neteisėtą medžioklę ir laukė atvykstant pareigūnų. Kadangi žemės savininkas turėjo faktinį pagrindą vertinti šunis kaip dalyvaujančius neteisėtoje medžioklėje, jis, siekdamas tiek nutraukti, jo vertinimu, neteisėtą medžioklę, tiek sudaryti sąlygas galimam pažeidimui užfiksuoti, turėjo teisę juos sugauti.

Vienu iš atsakovo civilinės atsakomybės teisinių pagrindu teismas nurodė ir Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 13 straipsnio 3 dalį ,jog gaudant bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus turi būti užtikrinama, kad gaudomi gyvūnai kuo mažiau fiziškai ir psichiškai kentėtų.

Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant matymo ribose medžiotojų atsakovui buvo pagrindo spręsti, jog šunys gali būti tiek dalyvaujantys medžioklėje, tiek paklydę ar palikti be priežiūros. Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2,3 dalių nuostatas bepriežiūris gyvūnas – gyvūno laikytojo neprižiūrimas gyvūnas, kuris yra už gyvūno laikytojo valdomo gyvenamojo ar negyvenamojo pastato ar kitos teritorijos ribų, bešeimininkis gyvūnas – gyvūnas, kuris neturi savininko ar jis nežinomas, arba kurio savininkas atsisakė neperduodamas jo kitam savininkui. 13 straipsnio 3 dalis leidžia bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus gaudyti. Taigi, ir tuo požiūriu atsakovas veikė teisinių aktų suteikiamų galimybių ribose.

Priimdamas sprendimą šioje byloje Panevėžio apygardos teismas vadovavosi Konstitucinio Teismo 2005 m. nutarimu dėl Medžioklės įstatymo tam tikrų normų atitikimo Konstitucijai, kuriame buvo plačiai išaiškintos žemės savininkų teisės. Aiškindamas Konstitucijos 23 straipsnį Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad šiame straipsnyje įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga inter alia reiškia, jog savininkas turi teisę valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti, taip pat teisę reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų šių jo teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją.

Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalies nuostata, kad nuosavybės teises saugo įstatymai, reiškia, jog yra garantuojama įstatyminė subjektinių nuosavybės teisių apsauga. Subjektinė nuosavybės teisė paprastai apibūdinama kaip įstatymų saugoma savininko galimybė savo nuožiūra ir interesais valdyti jam priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti, tačiau savininkas negali peržengti įstatymų nustatytų ribų, varžyti kitų asmenų teisių ir laisvių (Konstitucinio Teismo 1999 m. kovo 16 d. nutarimas). Minėta Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalies nuostata reiškia ir tai, kad įstatymai turi saugoti visų savininkų nuosavybės teises, taigi ir valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos, nuosavybės teisę (Konstitucinio Teismo 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimas).

Ši nuostata suponuoja ir valstybės institucijų, pareigūnų, taip pat savivaldybių institucijų, pareigūnų pareigą jokiais savo sprendimais ar veiksmais nekliudyti reikštis ir plėtotis asmenų iniciatyvai, nežlugdyti jų ūkinių pastangų ir neužkirsti joms kelio, jeigu ši iniciatyva ar ūkinės pastangos nėra žalingos visuomenei, net jeigu jų naudingumas visuomenei ir nėra akivaizdus. Bet kokius valstybės institucijų, pareigūnų, taip pat savivaldybių institucijų, pareigūnų sprendimus ar veiksmus, kuriais neleidžiama reikštis, plėtotis asmenų iniciatyvai, užkertamas kelias tam tikroms ūkinėms pastangoms, turi nulemti atitinkamos iniciatyvos ar ūkinių pastangų žalingumas visuomenei; priešingu atveju būtų nukrypta nuo Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Tokiu teisiniu reguliavimu yra įsiterpiama į minėto asmens teisę spręsti, ar jam privačios nuosavybės teise priklausanti žemė, miškai, vandens telkiniai gali būti naudojami medžiojimui. Taigi tokiu teisiniu reguliavimu yra nepagrįstai suvaržomos privačios žemės, miškų, vandens telkinių savininkų nuosavybės teisės. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus.

Tenka konstatuoti, kad ir po dvylikos metų šios Konstitucinio Teismo Medžioklės reguliavimo nuostatos nėra tinkamai įgyvendintos. Nors šiandien Seime yra užregistruota tuzinas medžioklės įstatymo 13 str. 3 dalies, reguliuojančios žemės savininkų teisę patiems įkurti medžioklės plotus, pakeitimų, bet jų turinys, matyt, daugiausia dėl menko šios kadencijos naujų Seimo narių supratimo apie tikrąją žemės savininkų teisių padėtį medžioklės organizavime ir dėl jau ne pirmą ir ne antrą kadenciją Seime sėdinčių parlamentarų nepagarbos Konstitucijai ir arogancijos žemės savininkų atžvilgiu, teikiamos pataisos daugeliu atveju yra niekinės, nes negali būti realiai įgyvendintos. Savo esme jos yra tapačios Algirdo Brazausko ir Broniaus Bradausko 2002 m. medžioklės įstatymo 13 str. 3 d. dar medžioklės įstatymo priėmimo metu „mirusiam“ reikalavimui, kad tik 1000 ha susisiekiančių žemės sklypų savininkas gali įkurti savo medžioklės plotų vienetą. Nors elementarų supratimą apie Lietuvos žemės ir miškų nuosavybę turintis asmuo supranta, kad tokių savininkų, turinčių 1000 ha susisiekiančių žemės sklypų, Lietuvoje neegzistuoja, bet tokia „mirusi“ įstatymo pataisa vėl yra siūloma šios kadencijos Seimo narių.

Dabar galiojančiame LR Medžioklės įstatyme nėra numatyta jokia reali galimybė žemės sklypų (miško ar žemės ūkio paskirties) savininkams patiems formuoti medžioklės plotų vienetus, nes MĮ 13 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta, kad: „3. Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir kurių bendras plotas yra didesnis kaip 1 000 ha, savininkas gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje numatytai komisijai prašymą, kad šie sklypai būtų pripažinti medžioklės plotų vienetu, atitinkančiu šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu žemės sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas nesuardo gretimų medžioklės plotų vienetų, ir jų savininkui pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus gali būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.“.

Ši dabar galiojanti Medžioklės įstatymo teisės norma negali būti realiai pritaikoma, ja negali pasinaudoti joks privatus žemės sklypo savininkas, nes pagal nekilnojamo turto registro duomenis žemės savininkų, kurie Lietuvoje turėtų 1000 ha dydžio žemės sklypą ar susisiekiančių žemės sklypų, nėra. Be to, LR žemės įstatyme yra įtvirtintas draudimas turėti privačioje nuosavybėje daugiau nei 500 ha. Tikėtina, kad tokia teisės norma buvo priimta socialdemokratams Algirdui Brazauskui ir Broniui Bradauskui sąmoningai siekiant užkirsti kelią privačios žemės sklypų savininkams formuoti medžioklės plotų vienetus privačioje nuosavybėje ir taip kiek ilgiau pratęsti sovietinę medžioklės organizavimo tvarką.

LR Seimui 2017 m. yra teikiama beveik 10 pasiūlymų dėl LR Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 3 dalies pakeitimų. Šių pasiūlymų teikėjai lydinčiuose dokumentuose nurodo, kad šiais įstatymo pakeitimo projektais jie siekia suteikti daugiau teisių žemės ir miško savininkams. Bet jų pateiktų medžioklės įstatymo projektų turinys neatitinka jų viešai deklaruojamo tikslo.

Visuose Seimui pateiktuose LR Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies pasiūlymuose vėl yra naudojama formuluotė: „Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų <…> savininkai <…>.“. Vadinasi, nepriklausomai nuo to, kokią pataisą siūlo Seimo nariai, ši norma niekada negalės būti taikoma, nes neegzistuoja savininkai turintys 1000 ha žemės sklypo plotą ar 1000 ha susisiekiančių žemės sklypų. Todėl pateikti MĮ 13 straipsnio 3 dalies pakeitimo projektai yra beprasmiai, nes niekas negalės jais pasinaudoti.

Tik seimo nario Kęstučio Mažeikos parengtame MĮ projekte Nr. XIII-435 yra pateikiamas dalinai racionalus pasiūlymas, kuris leistų žemės savininkams, įsteigusiems medžiotojų asociaciją, formuoti medžioklės plotų vienetą, kuriame daugiau nei 70 proc. žemės sklypų bendro ploto priklauso naują medžioklės plotų vienetą formuojantiems savininkams:

„4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir kurių bendras plotas yra didesnis kaip 1 000 ha, savininkas, kaip fizinis asmuo, arba savininkai, įsteigę juridinį asmenį – medžiotojų klubą arba būrelį – gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje numatytai komisijai prašymą, kad savininkų suformuotas naujas medžioklės plotų vienetas, kuriame daugiau nei 70 proc. žemės sklypų bendro ploto priklauso naują medžioklės plotų vienetą formuojantiems savininkams, būtų pripažinti medžioklės plotų vienetu, atitinkančiu šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu žemės sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas nesuardo gretimų medžioklės plotų vienetų, ir jų savininkui, kaip fiziniam asmeniui, arba savininkų įsteigtam juridiniam asmeniui – medžiotojų būreliui arba klubui - pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus gali būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.“.

Šio siūlomo MĮ 13 straipsnio 3 dalies pakeitimo taikymą žemės savininkams apsunkina arba daro neįmanomu tai, kad ir šioje pataisoje yra reikalaujama „susisiekiančių žemės sklypų“ bei 70 proc. privačios nuosavybės naujai formuojamame medžioklės plotų vienete. Panaikinus reikalavimą dėl „susisiekiančių žemės sklypų“ (palikus „žemės sklypų“) ir sumažinus nuo 70 proc. iki 50 proc. reikalavimą privačiai nuosavybei naujai formuojamame medžioklės plotų vienete, šia teisės norma galėtų pasinaudoti žemės savininkai, kurie kooperacijos ar asociacijos pagrindu galėtų realiai sukurti naujus medžioklės plotų vienetus ir įgyvendinti savo konstitucinę teisę patys savo žemėse ir miškuose vykdyti su medžiokle susijusią ūkinę veiklą.

Pabrėžtina, kad dabartiniams medžioklės plotų vienetų naudotojams (juos tęstinumo būdu paveldėjus nuo sovietmečio laikų) nėra keliamas joks reikalavimas nei dėl žemės sklypų nuosavybės, nei dėl žemės savininko žemės sklypo dydžio. Todėl siūlomomis MĮ pataisomis privačios žemės savininkai yra diskriminuojami dabartinių medžioklės plotų naudotojų atžvilgiu.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Nerimsta Šindeikis su Valiuliu, oi nerimsta...
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Seimui pritarus žemės savininkai turės realią galimybę formuoti naujus medžioklės plotų vienetus savo žemėje

Šiandien (trečiadienį) Seimo Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Medžioklės įstatymo pakeitimų projektus, kurie aršiai aptarinėjami ir sukelia daug aistrų. Darbotvarkė: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15864&p_d=252452
Prisirinko sausakimša salė.
Rezultatas- pritarta komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos pasiūlytiems pakeitimams, kurie galiausiai atveria galimybę žemės ir miškų savininkams jungtis ir bendrai formuoti ne mažesnius, kaip 1000 ha medžioklės plotų vienetus (kam stipriai priešinasi LMŽD). Aišku, palikta sunkiai įgyvendinama nuostata, kad naują medžioklės plotų vienetą formuojantiems savininkams turi nuosavybės teise priklausyti ne mažiau kaip 70 proc. (LMSA siūlėme- 50 proc.). žemės sklypų bendro ploto.
Asociaciją atstovavo LMSA Medžioklės reikalų komiteto pirmininkas Algimantas Šindeikis. Jo trumpas komentaras po posėdžio:
"2017 m. lapkričio 15 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdis.Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5, 6, 11, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas patvirtintas komiteto daugumos balsais. Jei Seimas priims šią įstatymo pataisą žemės savininkai turės realią galimybę formuoti naujus medžioklės plotų vienetus savo nuosavybės pagrindu. Tokia galimybe bus galima pasinaudoti tokiu atveju jei žemės savininkai ne mažesniame kaip 1000 ha plote turės 70 proc. žemės sklypų nuosavybę ir bus įsteigę asociaciją."
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Nerimsta mažeikiniu ir valiulinikių gauja ...
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Situacija po biski aiškėja, kam tas "suvalkietis" dirba" :x
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Rezultatas - pritarta komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos pasiūlytiems pakeitimams, kurie galiausiai atveria galimybę žemės ir miškų savininkams jungtis ir bendrai formuoti ne mažesnius, kaip 1000 ha

Na ką, matosi interesai kas ir kaip :twisted:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Prasidėjo kryptingas medžiotojų puolimas, nes mažeikos klika, teiks, kitoje savaitėje, naujas MT pataisas

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... d=76470067

Citata: "Medžiotojai mane prakeiks, bet tiek jau to – pats metas aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui imti ir iš esmės peržiūrėti medžioklės reikalus. Visų pirma, turi būti atnaujinta medžiotojų testavimo sistema, kad teisę miške nešioti ginklą turėtų tik adekvatūs ir psichiškai stabilūs žmonės. Psichinės sveikatos patikrinimui turėtų būti įpūsta naujos gyvybės. Kilus bent menkiausiam įtarimui, kad medžiotojas agresyvus – apie medžioklę negali būti nė kalbos.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

"Ir visai nesvarbu, kad tai išgirdę medžiotojai spjaudysis ugnimi. Tai nė kiek neturėtų rūpėti. Svarbiausia jų pačių ir „eilinių“ žmonių saugumas, kurio dabar tikrai labai trūksta. To saugumo atsirastų kur kas daugiau, jei visi pereitų naują testavimo sistemą. Tokiu būdu atsisijotų pelai nuo grūdų: medžiotojų gretos žymiai praretėtų ir miškuose taptų kur kas saugiau."

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... d=76470067

Na va, po biski aiškėja kas ir kaip :twisted:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

"Net neabejoju, kad ta stipriausia iš visų Seimo frakcijų būtų taip pat ir prieš naujos testavimo sistemos sukūrimą. Ir čia jau turėtų pasireikšti ministro K. Navicko sugebėjimai. Dabar nuo jo priklauso, ar saugiau jausimės miškuose, ar pamačius medžiotoją su šautuvu neteks bėgti slėptis. Kad bus sunku – faktas, bet faktas ir tai, kad tokių medžiotojų mums nereikia. Medžiotojų reikia, bet ne tokių."

Reikia su storom piniginėm, jaunų ir norinčių išguiti senius ...

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... d=76470067
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Sisyphus

2017-11-27


Kaip liūdna matyti tokį didžiulį stygių žinių iš žurnalisto, kuris rašo ne anonimiškai. Anonimus dar suprantu, parašai pora skambių frazių, gauni pinigų už prispaudimus ir valio. Taigi šiek tiek paprastos informacijos: - Norint atimti ginklą iš medžiotojo kažkaip nereikia ministro, tą gali padaryti netgi už sveikatos būkles pasikeitimą (taigi net paprastas gydytojas gali praktiškai padaryti, kad ginklas ir bendrai teisė medžioti būtų atimti) ir daugybę kitų veiksnių . - "Visų pirma, turi būti atnaujinta medžiotojų testavimo sistema, kad teisę miške nešioti ginklą turėtų tik adekvatūs ir psichiškai stabilūs žmonės." Šiuo metu norint turėti ginklą turi turėti ne tik psichiatro išvadą, bet ir nebūti priklausomybės centro įrašuose ir turėti nepriekaištingą reputaciją. Žinoma, čia net nereikia paminėti, kad turi mokėti medžioklės teoriją ir praktiką. - "Kad medžiotojų testavimo sistema šlubuoja, patvirtina ir patys ją praėję medžiotojai. Esą „medžioklės mokytojai“ netgi dalijasi patirtimi, kaip pažeidinėti medžioklės taisykles taip, kad neliktum nubaustas." Seniau sakydavo vienaakė boba sakė, dabar užtenka "Esą", esmė nuo to nepasikeičia. - "To saugumo atsirastų kur kas daugiau, jei visi pereitų naują testavimo sistemą." Smagu, kai žmogus visiškai nesigaudantis situacijoje (na žinoma "Esą" duomenimis rėmėsi, vis šis tas) kažką apie saugumą sako, nors saugos egzaminą reikia perlaikyti kas penki metai, kitaip nėra pratęsiamas bilietas. Palyginus su automobilio teisėmis - kas kiek metų perlaikote regitroje teoriją? Kiek žmonių žūva keliuose? Net santykinai galima paimti visus vairuotojus ir visus medžiotojus, spėju rezultatas aiškus. - "Dabar nuo jo priklauso, ar saugiau jausimės miškuose, ar pamačius medžiotoją su šautuvu neteks bėgti slėptis." Net dabar matau Tomą apsiašarojusį virš klaviatūros iš baimės, nes net iš nuotraukos matosi, kad miškuose praleidžia didžiąją laiko, tai dabar ženkliai baisiau bus. O jeigu rimtai, tai Policijos registre yra 31 tūkst. asmenų, turinčių leidimus laikyti medžioklinius ginklus, vadinasi, ir teisę medžioti. Kiekvieną kartą atsitikus tam tikram įvykiui iškarto pakyla banga, kad atrodo žmones medžioja. - "Tačiau, kaip sakoma, šaukštas deguto statinę medaus sugadina." Ar tą patį galima pasakyti apie kokius vairuotojus? O gal kovotojus kurie už ringo susimaišo ir į galvas spardo praeiviams? O apie kareivius, kurie su užtaisytais ginklais prieš policininkus girti šoka? Ne, iš esmės unikalus tas hobis medžioklė - kuo mažiau apie jį žino, tuo garsiau gali pasakoti, kuo mažesnis lašas deguto tuo labiau statinę paveikia. Ar tai reiškia, kad iš šito medžiotojo, kuris KALTINAMAS (pabrėžiu, ne kaltas, kol neįrodyta) tokiu elgesiu neatimti teisės medžioti? Jeigu kaltinimai pasiteisint - žinoma ne. Ar tai reiškia, kad bendra tvarka bloga - ne, nes iš 30 000 + žmonių per metus būna vienas ar du incidentai. Tvarką visada galima gerinti, bet tam reikėtų ne emociškai paveikto žmogaus visai nesusidūrusio su šia aplinka, o iš vidaus problemas matančių žmonių, kurie turi ryžto veikti.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... 1&no=0&s=2

:ROFL: geras komentaras :D
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

„Ne tik nušovė mano šunį, bet ir kailį jam nunėrė. Tai buvo apie 1995 metus. Dieną atsimenu puikiai, nes buvo vasario 16-oji. Esu mačiusi, kaip elnią nušovė iš važiuojančio automobilio. Per paskutiniuosius dešimt metų tokių baisių dalykų lyg ir nepasitaiko. Bet ką aš šneku – yra iki kaklo. Išėję pasivaikščioti prie Dubysos ne kartą esame radusios išmėsinėtų gyvūnų. Pavyzdžiui, išpjautos tik stirnų šlaunys, o visa kita palikta pūti. Tokių kraupių radinių aptinkame kasmet. Ar gali būti, kad stirna nugaišo, o tada medžiotojai ją išmėsinėjo? Kažin, ar tuo kas patikėtų“, - svarstė ūkininkė.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuan ... d=76476527


Čia bliacha sotūs medžiotojai "miasą" pasijamė gerą, o visą gėrį išmetė :ROFL:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Šiandien iškilo toks klausimėlis ? :idd30:

Nusiperku tam tikram plote žemės - miško , na kokius 20 ha ...
Pagal naują įstatymo projektą - aš savinykas !
Priimkit mane per 30 d. į klubą - būrelį ...
Pyst, :evil: po metų ar kelių, pardavė savo "nuosavybę" kitam, "ale" medžiotojui" ir ką tada daryti ? Nei "išpisti iš klubo - būrelio" , nei kitaip pasielgti :twisted:

Ką tadu daryti su tokiais "pseudo-savinykais" ???

Ką manot kolegos ?
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18413
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas »

Ar privalu priimti žemės savininką į medžiotojų klubą


Robertas Klovas,
www.DELFI.lt
2018 m. balandžio 17 d.Jus piktina, kad negalite medžioti savo žemėje, kai kiti medžiotojai pleškina jūsų pasėlius niokojančius šernus?
O gal jūs su savo bendraminčiais piktinatės, kad į jūsų klubą per prievartą brukamas žmogus, kurio interesai nesutampa su jūsiškiais. Ir brukamas tik todėl, kad jis turtingas?
Nežiūrint to, kad daugeliu atveju klubai puikiai sutaria su vietiniais ūkininkais, išlieka ir nesutariančių. Ši priešprieša tarp žemės savininkų ir medžiotojų būrelių ar klubų, panašu, vis aštrėja. Žemės savininkai savo teisę medžioti grindžia tuo, kad žvėrys daro žalą jų pasėliams ir jie turi turėti teisę juos teisėtai saugoti. Galų gale tai jų žemė. Medžiotojai, naudojantys plotų vienetus, atkerta – žvėrys priklauso valstybei. O saugoti pasėlius esą galima ir nepleškinant į gyvūnus. Neretai medžiotojai mano, kad ūkininkai suinteresuoti kardinaliai sumažinti kai kurių gyvūnų skaičių, kai tuo tarpu klubo medžiotojai suinteresuoti jų gausa. Be to, juk klubas atlygina žalą ūkininkams. O ką daryti, jei į klubą peršasi už brakonieriavimą baustas asmuo, kuris turi daug žemės?
Seimas pabandė spręsti šį konfliktą ir priėmė įstatymą, kuriuo įpareigojo medžiotojų klubus priimti žemės savininkus į savo gretas. Panašu, kad toks sprendimas neišsprendžia problemos. Klubai priešinasi, savininkai piktinasi. Teismus pasiekė ne viena byla, kai medžiotojų klubai atsisako vykdyti Medžioklės įstatymo nuostatą, įpareigojančią juos priimti nariais žemės savininkus. Įpareigojimas taikomas tik turintiems virš 100 ha žemės.
Tačiau ginčui pasiekus teismą, klausimo nagrinėjimas pakrypo kiek kitokia linkme. Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydamas išaiškinti, ar Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies „Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos“ nuostata ta apimtimi, kuria medžioklės plotų naudotojui asociacijai nustatoma pareiga priimti į medžiotojų kolektyvą narį, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsniui.
Nagrinėjamu atveju ieškovas, kuris turi medžiotojo bilietą ir 100 ha žemės medžioklės plotų masyve, naudojamame atsakovo, prašo apginti jo teisę tapti atsakovo medžiotojų klubo nariu, įgyvendinant atitinkamą atsakovo medžiotojų klubo pareigą priimti ieškovą į klubo narius. Taigi, byloje turi būti taikoma Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis.
Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos.
Tačiau ne tik Medžioklės įstatymas šioje situacijoje taikytinas. Žmonės buriasi į asociacijas vedami bendrų interesų. Tokią jų teisę gina tiek Konstitucija, tiek Asociacijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas.
Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų. Taigi, Konstitucijoje laiduojama teisė savo valia nuspręsti priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Konstitucijoje laiduojama teisė laisvai vienytis į įvairias bendrijas, politines partijas, asociacijas reiškia, jog asmuo šią konstitucinę teisę realizuoja arba jos nerealizuoja laisva valia. Konstitucijos 35 straipsnio 2 dalyje expressisverbis įtvirtinta, kad niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Tai – konstitucinė garantija, ginanti asmenį nuo priklausymo kokiam nors susivienijimui prieš jo valią. Asmens laisva valia – pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas. Šio konstitucinio principo turi būti laikomasi teisės aktuose reglamentuojant visų rūšių susivienijimų steigimą bei veiklą, narystės juose santykius nepriklausomai nuo to, kokių teisėtų tikslų šie susivienijimai siekia.
Teismas konstatavo, kad nagrinėjamos bylos kontekste manytina, jog šią konstitucinę laisvę nuspręsti priklausyti ar nepriklausyti konkrečiai asociacijai turi tiek asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, tiek ir kiekvienas jau esantis įkurtos asociacijos narys, t. y. tiek ieškovas, kuris prašo priimti jį į medžiotojų klubą, tiek kiekvienas jau esamas atsakovo medžiotojų klubo narys. Galiojanti Medžiotojų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies redakcija toje dalyje, kuria asociacija įpareigojama priimti asmenį į asociaciją, apriboja konstitucinę jau esamų asociacijos narių laisvę nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori kartu vienytis į veikiančią asociaciją šios asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 straipsnyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. Ši teisės norma skirta įtvirtinti asociacijų veikimo laisvę, jų autonomiškumą. Asociacija, įgyvendindama savo autonomiškumo principą, turi konstitucinę teisę reglamentuoti narių priėmimo į būrelį tvarką.
Susidaro tokia teisinė situacija, kad pagal Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies reguliavimą, esant tam tikroms sąlygoms, medžiotojų klubo nariai neturi galimybės laisvai balsuoti ir išreikšti laisvą valią dėl asmens narystės asociacijoje klausimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų ir turi būti įgyvendinama taip, kaip numatyta teisės aktuose. Ši teisė yra ginama kaip įgytoji teisė. Tuo tarpu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė. Šiuo aspektu iš nurodyto teisinio reguliavimo kyla abejonė, ar Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi nėra neproporcingai ir konstituciškai nepagrįstai apribojama asociacijų laisvė, siekiant sudaryti medžiotojui, nuosavybės teise valdančiam 100 ha žemės medžioklės plotų vienete, galimybę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, nors jis turi teisę medžioti šiuose plotuose pagal Medžioklės įstatymo 14 straipsnį, taip pat, kaip nuosavybės teisės subjektas, turi teisę uždrausti medžioti.
Taigi, priimti sprendimą nėra lengva. Gal verta pagalvoti apie kitas alternatyvas?
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė Zaibas »

Idomu bus pažiūrėt, ką konstitucinis teismas išaiškins.
visada prisiekes medziotojas
Skelbti atsakymą