LMŽD veikla.

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.
Skelbti atsakymą

Ar jus tenkina LMŽD veikla ? Ar reikalinga joje pertvarka ?

Jūs galite pasirinkti iki 2 variantus

 
 
Rodyti rezultatus

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Eugenijus Tijušas palieka LMŽD


lmzd.lt
2019-05-31

Po 13 metų darbo, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją dėl sveikatos problemų palieka pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Neeilinis LMŽD narių suvažiavimas


2019-07-03



Remiantis Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos įstatais, LMŽD taryba nutarė sukviesti neeilinį Draugijos narių suvažiavimą.

Vieta: Kauno Tado Ivanausko zoologijaus muziejus, II a. salė, Laisvės al. 106, LT-44253, Kaunas.

Data ir laikas: 2019 m. liepos 31 d., trečiadienis, 11 val.

Registracija: nuo 10 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl Draugijos tarybos atšaukimo;

2. Dėl Draugijos tarybos narių skaičiaus nustatymo;

3. Dėl naujos Draugijos tarybos rinkimo likusiam kadencijos laikui;

4. Dėl Draugijos nario mokesčio didinimo;

5. Einamieji klausimai.



Į suvažiavimą kviečiami visi Draugijos narių atstovai: miestų, rajonų draugijų, skyrių, sąjungos ir federacijos vadovai ir darbuotojai, LMŽD tarybos ir komisijų nariai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje išrinkta nauja taryba ir padidinti nario mokesčiai



agroeta.lt
2019 Rugpjūčio 1
Autorius: Vytautas RIBIKAUSKAS


IMG_9654.jpg
LMŽD išsirinko naują tarybą ir patvirtino naujus narystės mokesčius medžiotojams ir žvejams.


Ketvirtadienį Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus salėje vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų (LMŽD) draugijos neeilinis visuotinis narių suvažiavimas. Kaip „Agroetą“ informavo LMŽD pirmininkas Jonas Talmantas, draugijoje yra 47 nariai. Į suvažiavimą atvyko 38.

Susirinkimui pirmininkauti bendru sutarimu išrinktas Vilniaus medžiotojų draugijos atstovas Vytautas Kucevičius, sekretore - Kauno medžiotojų sąjungos (KMS) administracijos darbuotoja, KMS valdybos narė Anelė Andziulienė. Bendru sutarimu patvirtinta LMŽD tarybos sudaryta suvažiavimo darbotvarkė, išrinkta 3 asmenų balsų skaičiavimo komisija ir pradėtas svarstyti pirmasis darbotvarkės klausimas dėl LMŽD tarybos paleidimo.

Tarybos paleidimo priežastis trumpai nurodė LMŽD pirmininkas J. Talmantas: komisija, susidedanti net iš 39 narių, buvo per daug griozdiška, jos narius sunkiai sekėsi sukviesti į posėdžius. Net 11 Tarybos narių per visą praėjusį kadencijos laikotarpį nedalyvavo nė viename posėdyje. Tokia padėtis labai apsunkino įvairių klausimų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą. Už tarybos paleidimą balsavo visi LMŽD narių atstovai ir tuomet buvo pereita prie naujos tarybos rinkimo klausimo.

Pabrėždamas, kad LMŽD bus valdoma "iš apačios" J.Talmantas paaiškino naujos tarybos sudarymo principus.

Senojoje taryboje buvo nuspręsta, kad optimalus naujosios tarybos narių skaičius turėtų būti 20 ir dvidešimt pirmuoju būtų pirmininkas (kartu ir LMŽD, ir tarybos pirmininkas). Paskaičiuota, kad tokios sudėties vienam tarybos nario mandatui tektų apie 1 300 draugijos rajonų draugijų narių ir tuo remiantis tarybos narių kvotos padalintos apskritims.

Pagal šią proporciją, pavyzdžiui, 6 177 narius turinčiai Šiaulių apskričiai taryboje skiriamos keturios narių vietos, 4 112 narių Kauno apskričiai – trys, 2 609 narius deklaruojančiai Vilniaus apskričiai – dvi vietos ir t.t.

Tačiau vienos rajonų draugijos pateikia tik medžiotojų skaičių, o kitos ir žvejų. Tad jų narių skaičius gerokai padidėja. LMŽD pirmininkas draugijos valdymą "iš apačios" pagrindė būtent tuo, kad kandidatus į tarybą išrinko pačios apskrityse esančios rajonų draugijos, o suvažiavimas tik patvirtins bendrą tarybos narių sąrašą.

Tačiau tvirtinant naujos tarybos narių sąrašą, iškilo šioks toks nesusipratimas, nes Vilniaus apskritis pateikė 4 kandidatus į tarybą nors turėjo tik 2 mandatų kvotą. Vienas kandidatas atkrito iš karto, nes jį delegavusi Vilniaus MD nėra sumokėjusi nario mokesčio (nauja LMŽD valdžia, atrodo, įves tvarką nario mokesčio surinkimo srityje, nes anksčiau dalis rajonų draugijų mokesčius mokėti centrui vėluodavo net keletą metų).



Ruošiantis balsuoti dėl likusiųjų 3 kandidatų (nors kandidatus privalėjo išsirinkti apskritys, o ne suvažiavimas), vienas iš jų - Širvintų MD valdybos pirmininkas Vygantas Buzys atsisakė mandato ir tuo būdu Vilniaus problema geranoriškai išsisprendė. Tarp kitko, vienas iš dviejų Vilniaus apskrities kandidatų į tarybą yra Ukmergės MŽD atstovaujantis buvęs LMŽD pirmininko pavaduotoju medžioklei Eugenijus Tijušas. Taryboje išliko ir antrasis buvęs LMŽD pirmininko pavaduotojas žūklei (dabar konsultantas) Egidijus Bukelskis. Balsavimui pateikus visą kandidatų į tarybą sąrašą, "už" balsavo 36 suvažiavime dalyvaujantys draugijos narių atstovai, vienas susilaikė ir vienas balsavime nedalyvavo. Apačių valdymo principu pagrįsta LMŽD taryba išrinkta likusiai apie 1,5 metų truksiančiai kadencijos daliai.

Jeigu pirmieji suvažiavimo darbotvarkės klausimai buvo sprendžiami gana sklandžiai ir sparčiai, tai svarstymai dėl nario mokesčio didinimo kiek užsitęsė.

Pirmiausiai J.Talmantas paaiškino, kodėl būtina didinti nario mokestį. Kad LMŽD centras galėtų normaliai funkcionuoti, mokėti visus mokesčius, įskaitant nemažas sumas tarptautinėms medžiotojų organizacijoms, kurioms draugija priklauso (FACE, CIC), išlaikyti draugijos būstinę ir kt. Pasak J.Talmanto, nario mokestis nesikeitė jau daug metų ir LMŽD centras šiandienos sąlygomis jau "nesuduria galą su galu".

Suvažiavimo delegatams pateiktas dar senosios tarybos aprobuotas nario mokesčio dydis, kuris yra 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo (anksčiau buvo atitinkamai 2 Eur ir 1,5 Eur.). Tačiau tarp delegatų atsirado ir kitų pasiūlymų. Daugiausiai neaiškumų kilo dėl mokesčių surinkimo iš žvejų.

Vienose rajonų draugijose žvejai skaitosi nariais ir moka nustatytus mokesčius, kitose žvejai nėra draugijų nariai, o draugijų išnuomotuose vandens telkiniuose meškerioja leidimus nusipirkę per aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą "Alis". Kai kuriose draugijose yra ir žvejai draugijų nariai, ir meškeriojantys su per "Alis" įsigytais leidimais. Rajonų draugijų atstovams iškilo klausimas, kaip surinkti mokesčius iš draugijų išnuomotuose vandens telkiniuose meškeriojančiųjų, tačiau nesančių draugijos nariais, žvejų. Delegatams pateikus įvairių pasiūlymų, apsistota prie 3 variantų: pirmasis – senosios tarybos patvirtintų mokesčio dydžių – 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo; antrasis – Mažeikių MŽD pasiūlytų 3,5 Eur nuo medžiotojo ir 1,5 Eur nuo žvejo; trečiasis – LMŽD Klaipėdos skyriaus - 3Eur nuo medžiotojo ir 1,5 Eur nuo žvejo.

Kad vienas variantų būtų priimtas, "už" turi balsuoti 50 proc. plius 1 susirinkime dalyvaujančių narių skaičiaus. Po pirmo balsavimo turo nepriimtas nė vienas variantas.

Antrajam balsavimui pateikti du daugiausiai balsų surinkę variantai: 3 Eur ir 2 Eur bei 3 Eur ir 1,5 Eur. Po papildomų atkaklių LMŽD vado aiškinimų ir agitacijos, "už" balsuojant 21 delegatui, buvo priimtas senosios tarybos pasiūlytas mokesčio dydis: 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo. O mokesčių surinkimo iš žvejų mechanizmo nustatymas pavestas naujai išrinktai tarybai.

Kadangi atsistatydino LMŽD revizijos komisija, suvažiavimo pirmininkas bendram balsavimui pateikė ir komisijos atsistatydinimo patvirtinimo, ir naujos komisijos išrinkimo klausimus. Naujoji revizijos komisija išrinkta iš 3 narių, o jos pirmininku tapo dvi kadencijas išbuvęs Kauno medžiotojų sąjungos prezidentas Artūras Kibiša.

Suvažiavimas baigtas neesminiais draugijos įstatų papildymais, nustatant narių mokesčių mokėjimo terminus bei leidžiant tarybos posėdžius pravesti elektroninių ryšių pagalba, nebūtinai nariams susirenkant į vieną vietą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Šiemet Medžiotojų ir žvejų draugija švenčia 100-metį



laikrastisplunge.lt
Parašė: 2020-03-06

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją įkurti 1920-aisiais sumanė garsus mūsų šalies gamtininkas Tadas Ivanauskas. Jis ir tapo pirmuoju draugijos vadovu. Šios organizacijos pirmininku 2006–2013 metais yra buvęs plungiškis prof.
Rimantas Benetis.
Respublikinė 100-mečio šventė numatyta lapkričio mėnesį. Iki tol laikraščio „Plungė“ puslapyje „Gamta. Medžioklė. Žūklė“ spausdinsime medžiotojų ir žvejų mintis apie draugijos veiklą. Be jokios abejonės, pirmiausia būtina, kad pasisakytų dabartinis Plungės rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Saulius Vengalis:
– Mano atėjimas vadovauti draugijai buvo netikėtas. Tikrai negaliu sakyti, jog buvo toks sumanymas – labiau draugų medžiotojų priragintas tapau medžiotojų ir žvejų vadovu.
Dvidešimt metų būdamas šalia (dirba draugijos patalpose esančioje medžioklės ir žūklės reikmenų parduotuvėje – aut. past.) matydavau, kas draugijoje vyksta, kokie darbai, kokie renginiai daromi.
Anksčiau reikėdavo pratęsti medžiotojų bilietus, parengti sąvadus. Draugijoje buvo būtinas žmogus, kuris viską atliktų. Sąvado nebeliko. Dabar medžiotojų klubai, būreliai mokesčius moka pervedimu į draugijos sąskaitą. Tačiau veiklos netrūksta, nes reikia išduoti leidimus žvejoti draugijos išnuomotuose vandenyse. Tai gana rimtas darbas. Per 2019 metus išduota beveik 750 leidimų. Jie kainuoja po 12 eurų. Ir štai paaiškėjo, kad žvejai draugijai daugiau pinigėlių suneša nei medžiotojai, kurių dabar turime apie 400.
Medžiotojų skaičius vis kinta, nes nemažai išvyksta uždarbiauti į užsienį. Pasiūliau kolektyvų vadovams senjorų netraukti į medžiotojų sąrašus dėl mokesčio draugijai, o sudaryti jiems galimybę atvykti į medžioklę svečio teisėmis. Tai bus finansinė lengvata, nes, tarkim, per sezoną žmogus tik vieną kitą kartą atvyksta į medžioklę, o klubo mokestį moka.
Medžioklė yra nepigus malonumas. Kasmet stojančiųjų į medžiotojus mažėja. Vien papildomas žvėrių maitinimas, ūkinis darbas prie namelių, kai kas ir bendrą transportą turi, o jį reikia išlaikyti, reidai, mokesčiai. Dar daug ką galima išvardyti, kad įtikinčiau, jog medžioklė tikrai brangus pomėgis.
Tapus draugijos vadovu pirmoji į galvą atėjusi mintis – kad keistųsi visuomenės požiūris į medžiotojus. Esu suplanavęs ateityje iškalbingesniems medžiotojams eiti į mokyklas, rengti susitikimus su vaikais, vesti temines pamokas, kad augančiam žmogui ateitų supratimas, jog medžioklė yra ne žvėrių žudymas, o jų skaičiaus reguliavimas, susijęs su visos gamtos gyvavimu ir kartu pajamomis valstybei. Kaip laukinė gamta išgyventų, jei medžiotojai papildomai nemaitintų gyvūnų? Beje, kai kurie iš jų net nemedžiojami. Į miškus medžiotojai atveža šimtus tūkstančių tonų įvairių grūdų, kukurūzų, žirnių.
Aš visada per įvairius pokalbius su ne medžiotojais sakau, jog ne nušovė, o sumedžiojo. Lietuvoje paskerdžiama apie 600 tūkstančių kiaulių. Tūkstančiai karvių, kalakutų, broilerių. Jie juk auginami maistui ir savo gyvenime neturi pasirinkimo – tik mirtis. Kuo medžiotojas yra blogesnis už skerdyklos darbuotoją, ūkininką ar šiaip kokį žmogelį, gyvulį ar paukštį auginantį maistui? Atėjo laikas, jam šmaukšt peiliu ar padėjo ant trinkos galvą ir kirviu mostelėjo, o prieš tai glostė.
Medžiotojas gali ir nepataikyti, žvėris jį gali pajusti ir taip išvengti šūvio, o galiausiai (tarkim, briedžiams, elniams, danieliams, stirninams) yra nustatomas leistinas sumedžiojimo skaičius. Kada pagaliau medžioklės priešininkai tai supras? Dalis visuomenės medžiotoją padarė baubu! Kažkodėl apie žūklę, apie iš gamtos imamus resursus bemaž nekalbama – tik apie medžioklę. Matyt, kažkam yra naudinga, kad taip būtų. Tai neretai susiję su politika – ir stengiamasi.
Štai atsirado vilkų perteklius. Ne šiaip sau atsirado, o planuotai. Visuomenė kiršinama. Vilkai jau ateina į gyvenvietes, kaimuose išpjauna šunis, sudrasko gyvulius. Tokių atvejų tūkstančiai. Eilinis žmogelis visą kaltę verčia medžiotojams, nors jiems surištos rankos. Rėksnių prieš medžioklę vis daugėja, nors apie gamtą, apie žvėrių populiaciją neturi nė žalio supratimo. Surengia akciją prieš vilkų medžioklę. Stovi būrelis studentėlių prie Aplinkos ministerijos ir tarškina būgneliais pasamdyti už 20 eurų. Gėda žiūrėti…
Lietuvoje yra bemaž 40 tūkstančių medžiotojų. Negi negalime padaryti įtakos, kad visuomenėje nebūtų tiek nusistačiusių prieš medžioklę? Pagaliau būtina suprasti, jog medžiotojai yra jėga. Ne kartą Krašto apsaugos ministerijoje kalbėta, kad jei Lietuvos panorėtų koks nedraugas, į kovą stotų ir medžiotojai. Kai medžiotojai valdžios žmonėms išsako kokį nors nepasitenkinimą, jie nėra girdimi. Jei bus bėda, tada mes jau reikalingi. Manau, kad tai susiję ir su respublikinės draugijos neveiklumu.
Medžioklės kultūra vis kyla. Aišku, erzina įvairiausi suvaržymai. Seniau buvo mažiau reikalavimų, o dabar medžioklėse nelaimingų atsitikimų, neleistinų žvėrių sumedžiojimo ar tik nebus atsiradę daugiau.
Manau, kad seniai nebereikia jokių licencijų. Kiekvienas medžioklės kolektyvas pats žino, kokių žvėrių kiek turėti. Atsirado daugybė biurokratijos. Nežinai, kada medžioklėje pasirodys koks tikrintojas, ir jei medžioklės lape ne toje vietoje įrašyta ar kas nors neįrašyta, tuoj gauni baudą. Draugija nebeturi jokių teisių. Viskas perduodama Aplinkos ministerijai.
Mūsų skyrius kokių nors rimtesnių bėdų neturi. Finansinė padėtis nebloga. Iš medžiotojų ir žvejų surinktais pinigais nesišvaistome. Jau remontavome draugijos pastatą. Ir dar šis tas numatyta jam sutvarkyti. Jį ketiname pritaikyti didesniam medžiotojų ir žvejų skaičiui.
Valdyba yra numačiusi kasmetines žūklės varžybas, šaudymo varžybas, kurios jau virtusios medžiotojų švente, bus trofėjų apžiūra ir kiti renginiai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

lmzd.png
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

LMŽD 100-čiui ruošiami ženkliukai - tiek paprasti, tiek paauksuoti. Užsakymas išankstinis!
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos



2020-04-25 Nr. 15
Nariams

DĖL SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE EGZAMINŲ KARANTINO METU

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo‘‘visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskeltas
karantinas, kurio sąlygos nuo vakar buvo pakeistos. Kadangi, kai kuriems Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugijos medžiotojams baigėsi saugaus elgesio medžioklėje egzamino galiojimo laikas, tad
jau galėsime organizuoti praktinio šaudymo ir teorinių žinių patikrinimo egzaminus savo rajonų
draugijų nariams.
Siūlome, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr.
V-970 ,,Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje‘‘ (pridedamas) nuostatomis,
organizuoti saugaus elgesio medžioklėje teorinių ir praktinių žinių patikrinimo egzaminus.

PRIDEDAMA. 2 lapai.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Jonas Talmantas


________________________________________________________________________________________________________________________________


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL REIKALAVIMŲ LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAMS ATVIROJE ERDVĖJE

2020 m. balandžio 23 d. Nr. V-970

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 1
ir 4 punktais, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų
valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl
Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo paskyrimo“, atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.
207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.2.1 papunktį bei siekdamas užtikrinti
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją,
n u s p r e n d ž i u:
Įpareigoti laisvalaikio užsiėmimus atviroje erdvėje – golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko
šaudyklose, kartodromuose, vandenlenčių parkuose (toliau – laisvalaikio užsiėmimai atviroje erdvėje)
organizuojančius asmenis (toliau – paslaugų teikėjai) nuo 2020 m. balandžio 27 d.:
1. Riboti laisvalaikio užsiėmimų atviroje erdvėje lankytojų srautus, atsižvelgiant į paslaugos teikimo
vietos plotą, siekiant išvengti grūsčių:
1.1. Užtikrinti, kad vienam lankytojui būtų skirtas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos
plotas ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.
1.2. Užtikrinti, kad nebūtų lankomasi didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius
giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.
1.3. Užtikrinti, kad į paslaugos teikimo vietą būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines
veido priemones dėvintys lankytojai.
2. Prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją:
2.1. kad paslaugų teikimo vietoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei
60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483
„Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas
nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“);
2.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
3. Užtikrinti, kad paslaugų teikėjai paslaugas teiktų tik dėvėdami apsaugines kaukes arba apsaugines
veido priemones.
4. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie bilietų kasų ar kitų bilietų pardavimo vietų laikytųsi saugaus ne
mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito ir (arba) organizuoti bilietų prekybą internetu;
5. Skatinti lankytojus atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.
6. Sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo ir kitose gerai
matomose vietose pakabinti lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.
7. Neįleisti lankytojų, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas,
sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
8. Užtikrinti, kad paslaugų teikimo vietoje dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų
ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga,

2

kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų
nuolat stebima:
8.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir
kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas,
vėmimas ir pan.), į darbą nevyktų;
8.2. matuoti darbuotojų kūno temperatūrą iškart atvykus į paslaugos teikimo vietą;
8.3. darbuotojus, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt.
susirgimų požymiai (karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas,
viduriavimas, vėmimas ir pan.), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąja
koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
8.4. jeigu paslaugų teikimo vietos administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam
nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį
turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;
8.5. drausti paslaugų teikimo vietoje dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;
8.6. rekomenduoti paslaugų teikimo vietoje nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei
(nurodytai šio sprendimo 2.1 papunktyje).
9. Sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos: ne rečiau kaip kas 2
val. plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas specialiomis rankų
dezinfekcinėmis priemonėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir
čiaudėjimo etiketo.
10. Pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad kuo daugiau darbuotojų būtų saugiame atstume vienas
nuo kito ir (ar) lankytojo (daugiau nei 2 metrų atstumu, trumpiau nei 15 min.) ar nekontaktuotų. Jeigu
dirbama pamainomis, pagal galimybes organizuoti darbuotojų pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą
ar be kontakto.
11. Užtikrinti, kad įranga, kurią naudoja darbuotojai, turi būti priskirta konkrečiam darbuotojui. Kitam
darbuotojui ji gali būti perduota tik po valymo ir dezinfekcijos.
12. Golfo ir lauko teniso aikštynuose užtikrinti:
12.1. kad lankytojai naudotų tik individualias asmenines sporto priemones ir sporto drabužius;
12.2. kad dažnai liečiami įrenginių paviršiai būtų valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno lankytojo.
13. Lauko šaudyklose užtikrinti:
13.1. kiekvienam lankytojui atskirą šaudymo sektorių;
13.2. kad kiekvienas lankytojas naudotų vienkartines arba individualias asmenines apsaugos priemones
(pav., akinius, ausines ir kt.), šaudymo įrankius ir drabužius;
13.3. jei naudojama šaudyklos įranga (pav., sportiniai ginklai), po kiekvieno panaudojimo ji turi būtų
valoma ir dezinfekuojama.
14. Kartodromuose užtikrinti:
14.1. kad lankytojai naudotų tik individualias asmenines apsaugos priemones (apsaugos šalmus ir kt.)
ir specialius drabužius;
14.2. kad kartingai, po kiekvieno panaudojimo būtų valomi ir dezinfekuojami.
15. Vandenlenčių parkuose užtikrinti:
15.1. kad lankytojai naudotų tik individualias asmenines apsaugos priemones (šalmus ir kt.), sporto
įrangą ir specialius drabužius;
15.2.jei naudojama vandenlenčių parko įranga, po kiekvieno panaudojimo ji turi būti valoma ir
dezinfekuojama.

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL REIKALAVIMŲ LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAMS ATVIROJE ERDVĖJE

2020 m. balandžio 23 d. Nr. V-970

13. Lauko šaudyklose užtikrinti: 13.1. kiekvienam lankytojui atskirą šaudymo sektorių; 13.2. kad kiekvienas lankytojas naudotų vienkartines arba individualias asmenines apsaugos priemones (pav., akinius, ausines ir kt.), šaudymo įrankius ir drabužius; 13.3. jei naudojama šaudyklos įranga (pav., sportiniai ginklai), po kiekvieno panaudojimo ji turi būtų valoma ir dezinfekuojama.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos posėdis.

Gegužės 22 d. vyko Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išplėstinis posėdis nuotoliniu būdu. Džiugu, kad posėdžio metu medžiotojų kolektyvus vienijančios organizacijos laikėsi vieningos bendros pozicijos.

Posėdžio svarbiausi nutarimai:

- dėl medžioklės su lankais, dėl medžioklės saugomose teritorijose ir dėl medžioklės tamsiu paros metu su šunimis bus sprendžiama sudarytose darbo grupėse;

- neliks stirnų ir danielių limitų, stirninai bus medžiojami nuo gegužės 1 d.;

- saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas vyks kas trejus metus;

- statant bokštelius bus reikalinga sutartis su žemės ir miškų savininkais;

- suvienodinti tauriųjų elnių ir briedžių patinų medžioklės terminai;

- nutraukus sužeisto gyvūno (saugomos rūšies) kančias, medžiotojai, suderinus su aplinkosauga, galės pasiimti produkciją;

- bus galima naudoti prožektorius medžiojant lapes, invazinius žvėris tykojimo būdu arba ieškant sužeistų žvėrių.

Posėdžio metu priimti nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Minint draugijos 100-metį apdovanoti krašto žvejai ir medžiotojai


rinkosaikste.lt
Dimitrijus KUPRIJANOVAS
Sausio 14d. 2021




Šiemet Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija mini garbingą 100 metų jubiliejų. Ta proga Kėdainiuose turėjo būti surengta visos Lietuvos medžiotojų ir žvejų šventė, tačiau dėl klastingo viruso šventė neįvyko.
Tačiau nepaisant visko, šventė įvyko kiekvieno medžiotojo ir žvejo širdyje. Garbinga proga buvo apdovanoti mūsų krašto medžiotojai ir žvejai.

Garbės medžiotojai


Garbingo jubiliejaus proga Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos taryba apdovanojo Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos narius už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje, kultūringos medžioklės bei aplinkosaugos idėjų, medžioklės tradicijų puoselėjimą.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Garbės medžiotojų vardai suteikti Jonui Talmantui ir Lioniui Stanevičiui. Šie du vyrai medžioklei ir jos kultūrai paskyrė didžiąją savo gyvenimo dalį.

Garbės žvejai

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos taryba taip pat apdovanojo Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos narius už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje, aplinkosaugos idėjų bei mėgėjų žvejybos tradicijų puoselėjimą.
Už tai garbingiems Kėdainių krašto meškerės broliams suteikti Garbės žvejo vardai. Garbės žvejais šiemet tapo Raimundas Barkauskas, Ruslanas Linevas, Arvydas Šurkus, Vytautas Šidlauskas, Vytautas Valatka.

Apdovanota moteris


Draugija pagerbė ir medžioklei bei žvejybai nusipelniusias moteris. Už mėgėjų žvejybos tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą „Patrimpo“ medaliu apdovanota kėdainietė renginių organizatorė ir globėja Vilija Šidlauskienė.
„Patrimpo“ medaliais apdovanojami medžiotojai, žvejai ar kiti asmenys už pasiekimus propaguojant kultūrą ir meną medžioklės ir žvejybos tematika (mokslo darbus, literatūros kūrinius, publicistiką, mokymą, medžioklės, žvejybos žinių, tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą; medžioklės, žvejybos idėjų populiarinimą visuomenėje).

Būrys garbingų vyrų

Už medžioklės tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ,,Medeinės“ medaliu apdovanojo Henriką Aksenavičių, Vytautą Banevičių, Vytautą Barzdą, Saulių Damaševičių, Liudviką Gaučą, Algminą Rimdeiką, Irmantą Stanevičių, Algimantą Skiedrą, Aloyzą Žyčių, Bronių Žukauską.

Koks buvo tas šimtmetis?

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbingą 100 metų kelią apžvelgė ilgametis Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, Garbės medžiotojas L. Stanevičius.
„Per 100 metų buvo puoselėjami svarbūs gamtai prioritetai: išsaugotos žvėrių populiacijos, sureguliuoti plėšrūnai, globojami žvėrys ir paukščiai žiemos metu, gelbėjamos žuvys nuo dusimo.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija vienija per 30 tūkstančių medžiotojų, per 50 tūkstančių žvejų, prie draugijos veiklos jungiasi daug jaunimo.
Lietuvoje tai viena didžiausių visuomeninių organizacijų, užimanti svarbų vaidmenį gamtoje bei visuomenėje.
Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narė. Kėdainių medžiotojų ir žvejų nariai didžiuojasi vieninga medžiotojų organizacija, kuri atstovauja mūsų siekiams, tikslams Aplinkos ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje, kitose valstybinėse organizacijose.

100 metų draugijos veiklos rezultatai matomi gamtoje, svarbūs darbai atliekami, nesiekiant jokio pelno. Dėkojame medžiotojų bendruomenei už aktyvų dalyvavimą saugojant ir globojant gyvąją gamtą“, – apibendrino L. Stanevičius.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

147865380_1171109699988125_630727155396189679_n.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Lietuvos ornitologai konsultuos medžiotojus laukinių paukščių išsaugojimo klausimais


agroeta.lt
2021 Liepos 9
Autorius: Dainius ŠEPETYS

Lietuvos medžiotojai laikosi naujosios ES biologinės įvairovės strategijos, kuri numato į gamtosaugines priemones įtraukti kuo daugiau plačiosios visuomenės. Ypač aktyviai medžiotojai reiškiasi įgyvendinant projektus, kurie nukreipti į įvairių rūšių laukinių paukščių dauginimosi galimybių gerinimą.

Nors kelių rūšių vandens paukščių populiacijos mažėja, vis dėlto daugėja Europoje žiemojančių medžiojamųjų vandens paukščių rūšių. Sumažėjo ir natūralių šlapynių, todėl medžiotojų įsitraukimas į jų atkūrimą itin reikšmingas.


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) pirmininkas Jonas Talmantas portalui “Agroeta” teigė, jog tiek Aplinkos, tiek Žemės ūkio ministerijų vadovai dirba teisinga kryptimi, todėl tikimąsi, kad bent dalis mūsų krašto natūralių šlapynių ir kitų laukinių paukščių pamėgtų perėjimo vietų bus išsaugota.

„Stengiamės neatsilikti nuo kolegų Europoje, todėl šlapynių išsaugojimui skiriame didelį dėmesį“, – kalbėjo J. Talmantas.

Europoje taikomas efektyvus būdas palengvinti vandens paukščių dauginimąsi ir apsaugoti juos nuo plėšrūnų – paaukštintų vamzdinių lizdaviečių statymas vandenyje. Labai sėkmingai tokį metodą pavyko įgyvendinti Lenkijos medžiotojų asociacijai: su vietos gyventojų parama sėkmingai realizuotas didžiųjų ančių – Europoje gausiausios ančių rūšies – lizdaviečių statymo projektas. Panašių iniciatyvų medžiotojai ėmėsi ir kitose ES šalyse.

LMŽD vadovas „Agroetai“ sakė, kad artimiausiu metu Lietuvos ornitologų draugiją pasieks Aplinkos ministerijos lėšos, kurios sudarys galimybes ornitologams konsultuoti ir mokyti mūsų medžiotojus, miškų bei žemių turėtojus laukinių paukščių išsaugojimo klausimais. „Visiems norintiems bus kompetentingai paaiškinta, kaip įrengti saugias lizdavietes, kaip surasti joms tinkamas vietas, o taip pat ornitologai konsultuos ir kitais, su laukiniais paukščiais susijusias klausimais“, – entuziastingai dėstė J. Talmantas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

LMŽD Pranešimas

Medžioklė yra ne tik garbingas užsiėmimas, kuris turi savo gilias tradicijas, bet ir didelė

gamtosaugos dalis. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija smerkia bet kokią neteisėtą veiklą, todėl

pastarieji įvykiai (klube) nėra priimtini ir toleruotini.

Dėl tokių įvykių nukentės ne tik šio klubo nariai, bet ir visa medžiotojų bendruomenė. Raginame

medžiotojus, turinčius informacijos apie šį įvykį, bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis,

kad kuo skaidriau ir greičiau šis atvejis būtų išaiškintas.

Didžioji dalis medžioklės klubų ir būrelių puoselėja bei saugo medžioklės plotus, bendradarbiauja

su atsakingomis institucijomis, palaiko gerus santykius su ūkininkais ir vietinėmis

bendruomenėmis.

Kaip bebūtų apmaudu, tačiau laikas nuo laiko pasitaiko tokių atvejų, kurie užtraukia gėdą visai

medžiotojų bendruomenei ir gadina medžiotojo įvaizdį visuomenės akyse. Tikimės, kad šis atvejis

bus išaiškintas kaip galima greičiau, o galimai pažeidimus padarę asmenys sulauks atsakomybės.





Lietuvos medžiotųjų ir žvejų draugijos

Pirmininkas

Virginijus Kantauskas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Mažeikių MŽD

Tadas Janušauskas
2021.10.08


Gerbiami kolegos,

Vakar Kaune vyko LMŽD neeilinis suvažiavimas.
Nustatytos papildomos 6 vietos tarybos nariams. Viso dabar taryboje 27 (buvo siūlyta 29)
Papildomai išrinkta:
Justinas Urbonavičius (politikas)
Jonas Pinskus (politikas)
Pranas Dailidė (verslininkas)
Dr. Marius Masiulis (veterinaras)
Dr. Artūras Kibiša (mokslininkas)
ir... dar vienas mokslo žmogus kurio pavardės neužsirašiau
Karščiausios diskusijos virė dėl nario mokesčio didinimo. Po ilgų pristatymų, debatų ir diskusijų dviejų balsų persvara pritarta didinti nario mokestį iki 5 eurų (buvo 3 eur. nuo kiekvieno medžiotojo nario)
Pritarta 2022 metų sąmatai po nario mokesčio pakėlimo. Daugiausiai diskusijų kilo dėl vykdomojo direktoriaus atlyginimo eilutės 52000 eur.
Pristatytas naujų draugijos įstatų projektas kuris bendru sutarimu bus išdiskutuotas LMŽD taryboje ir pristatytas balsavimui sekančiame suvažiavime.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 19246
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Standartinė medziotojas »

Pusšimčiui Lietuvos medžiotojų įteikti garbingi apdovanojimai


2021-11-09
lmzd.lt



Praėjusią savaitę medžiotojų bendruomenėje vyravo bendrystės atmosfera. Lietuvos medžiotojai minėjo Šv. Huberto – medžiotojų globėjo šventę. Renginių formatas buvo labai įvairus – šventinės medžioklės ir susibūrimai medžiotojų kolektyvuose, medžioklinių šunų demonstraciniai – kinologiniai renginiai, aukojamos šventosios mišios, eisenos miesto gatvėmis, įvairūs medžiotojų konkursai ir renginiai miesto aikštėse.


Pasak Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktoriaus Laimono Daukšos, labai džiugu, kad medžiotojai moka švęsti šventes ir vis drąsiau jas švenčia su plačiąja visuomene, nes kuo daugiau medžiotojai parodys ir pristatys visuomenei savo veiklą, tuo palaipsniui gerės medžiotojo įvaizdis. Visuose renginiuose plazdėjo medžiotojų vėliavos, skambėjo medžioklės rago garsai, sklido žvėrienos patiekalų kvapai, aidėjo medžiotojų ir juos prijaučiančių žmonių juokas bei krykštavo vaikai.


Būtent vaikai yra ta visuomenės dalis, kuriai medžiotojai turėtų skirti ypatingą dėmesį. Formuokime jaunąją kartą ir ją pratinkime prie medžioklės sąvokos bei suvokimo, kas yra medžioklė ir kam ji reikalinga. Nepatingėkime ir nuvykime į darželius, mokyklas ar gamtininkų būrelius, papasakokime vaikams apie mišką, jame gyvenančią gyvūniją ir medžiotojų atliekamus darbus, pakvieskime vaikus į mišką stebėti ar pašerti žvėrelių – kviečia ir ragina Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.


Dalyvaujant medžiotojų šventėse ar renginiuose pastebima, kad keičiasi ir medžiotojų apranga, kuri tampa vis puošnesnė ir išraiškingesnė. Medžiotojų apranga su vienu ar kitu medžioklės puošybos elementu, kas tai bebūtų – plunksna skrybėlėje ar iš rago pagamintas papuošalas – visa tai puošia medžiotojus.


Galiausiai, mes patys medžiotojai turime žinoti ir suprasti, kad medžioklė – tai gamtotvarkos priemonė, kurios tikslas – reguliuoti medžiojamųjų gyvūnų populiacijas ir tai yra medžiotojams valstybės deleguota pareiga, kurią turime atlikti tinkamai ir deramai, nes bet koks neigiamas veiksmas ar nutikimas nuvilia pačią medžiotojų bendruomenę ir daro neigiamą poveikį medžiotojų įvaizdžiui visuomenėje, sako Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius.


Iš visų šiais metais LMŽD skyriuose organizuotų renginių Šv. Huberto dienai paminėti, labiausiais išsiskyrė Alytuje ir Šiauliuose vykę minėjimai. Lapkričio 3 d. Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija šventė 100 metų jubiliejų, kurio metu Alytaus miesto teatro salėje buvo pristatyta Vytauto Kucevičiaus knyga „Medžioklė ir žūklė Alytaus krašte – 100 metų istorija“. Lapkričio 7 d. Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija Gruzdžių miestelio aikštėje surengė šventę, kurios išskirtinumas – medžiotojiškos sriubos virimo varžytuvės. Varžytuvėse dalyvavo aštuonios komandos, tarp kurių jautėsi bičiuliškas azartas, o nugalėjo išradingiausieji. Šių medžiotojiškos sriubos virimo varžytuvių išskirtinumas – medžiotojai gardžia sriuba vaišino ne tik šventės dalyvius, bet ir miestelio gyventojus išėjusius iš bažnyčios po Mišių. Taip medžiotojai sušildė ne tik miestelio gyventojų kūnus drėgną ir vėjuotą sekmadienio dieną, bet ir pavergė jų širdis.


Tokie renginiai ir dalinimosi iniciatyvos yra sektinas pavyzdys, kuriuo galėtų pasekti ir kiti Lietuvos medžiotojai. Juk gerumu dalintis taip gera...


Šv. Huberto dienos minėjimuose Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija už medžioklės tradicijų, kultūros, propagavimą ir puoselėjimą apdovanojo „Medeinės“ medaliais virš pusšimčio šalies medžiotojų. Sąrašas žemiau:





Mindaugas Vakulskas Vilniaus medžiotojų draugija

Eugenijus Vavilovas Vilniaus medžiotojų draugija

Vytas Mazuronis Vilniaus medžiotojų draugija

Marijonas Molis Vilniaus medžiotojų draugija

Vytautas Kivaras Vilniaus medžiotojų draugija

Juozas Norkevičius Vilniaus medžiotojų draugija

Saulius Surginevičiu Vilniaus medžiotojų draugija

Mečislovas Paplavskis Vilniaus medžiotojų draugija

Juozas Milinkevičius Vilniaus medžiotojų draugija

Stasys Zurba Vilniaus medžiotojų draugija

Ovidijus Jankauskas Vilniaus medžiotojų draugija

Juozas Magelinskas Vilniaus medžiotojų draugija

Juozas Raišelis Vilniaus medžiotojų draugija

Juozas Sakavičius Vilniaus medžiotojų draugija

Valentin Burcev Vilniaus medžiotojų draugija

Bernardas Tamašauskas Kaišiadorių medžiotojų draugija

Antanas Burbulis Kaišiadorių medžiotojų draugija

Vidmantas Barauskas Kaišiadorių medžiotojų draugija

Stasys Danevičius Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija

Ričardas Burinskas Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija

Kęstutis Aštrauskas Šakių medžiotojų ir žvejų draugija

Juozas Jokima LMŽD Jonavos skyrius

Jonas Kaminskas Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugija

Jonas Magila Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugija

Kazys Kringelis LMŽD Skuodo skyrius

Romualdas Vaitkevičius LMŽD Skuodo skyrius

Vaclovas Dvaržeckas Gargždų medžiotojų ir žvejų draugija

Virginijus Gailius Gargždų medžiotojų ir žvejų draugija

Arūnas Balčytis Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija

Darius Balčiūnas Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija

Tomas Čižauskas Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija

Vidūnas Adomaitis LMŽD Pakruojo skyrius

Gintaras Narkevičius LMŽD Pakruojo skyrius

Eugenijus Gūra LMŽD Pakruojo skyrius

Algirdas Astrauskas LMŽD Pakruojo skyrius

Vytautas Šumskis LMŽD Pakruojo skyrius

Juozas Čepas Širvintų medžiotojų draugija

Česlovas Dikčius Širvintų medžiotojų draugija

Česlovas Chmelevskis Širvintų medžiotojų draugija

Juozas Salickas Širvintų medžiotojų draugija

Vytautas Milėnas Širvintų medžiotojų draugija

Vytautas Karvelis Akmenės medžiotojų ir žvejų draugija

Virginijus Tenys Akmenės medžiotojų ir žvejų draugija

Virginijus Gaižauskas LMŽD Klaipėdos skyrius

Viktoras Krauleidis LMŽD Klaipėdos skyrius

Vytautas Končius LMŽD Klaipėdos skyrius

Antanas Navarackas LMŽD Klaipėdos skyrius

Saulius Venskus LMŽD Klaipėdos skyrius

Algirdas Valantinas Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija

Antanas Karosas Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija

Alfonsas Genys Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija

Rimantas Diliūnas Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija

Regimantas Valiauskas Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija

Arvydas Verikas LMŽD Molėtų skyrius

Valentinas Remeika LMŽD Molėtų skyrius

Kazimieras Marcinkevičius LMŽD Molėtų skyrius

Marius Čereška LMŽD Molėtų skyrius

Linas Markevičius LMŽD Molėtų skyrius

Sigitas Valeika LMŽD Jurbarko skyrius


Edvardas Bilevičius LMŽD Jurbarko skyrius


Evaldas Kubilius LMŽD Jurbarko skyrius


Jonas Balšaitis LMŽD Jurbarko skyrius


Už ypatingus nuopelnus Lietuvos medžioklei, aktyvų dalyvavimą Draugijos veikloje, taisyklingos medžioklės ir medžioklės trofėjų kultūros puoselėjimą, gamtosaugos idėjų skleidimą ir edukacinę veiklą Šv. Huberto ordinu apdovanotas – Šiaulių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Algirdas Baikauskas. Pažymėtina, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Šv. Huberto ordinas suteikiamas tik už ypatingus nuopelnus ir yra itin retas. Gerb. Algirdas Baikauskas 9-asis šalyje, kurio darbai įvertinti šiuo garbingu apdovanojimu. Algirdas medžioja – 40 metų.


Už aktyvų dalyvavimą Draugijos veikloje, kultūringos medžioklės bei aplinkosaugos idėjų, medžioklės tradicijų puoselėjimą Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkui Vytautui Kucevičiui suteiktas Garbės medžiotojo vardas. Vytautas medžioja – 30 metų.


Apdovanojimai gyvenimo nepakeičia ir nepagerina, tačiau tai yra padėkos forma, kuri įvertina atliktus gerus darbus, įkvepia lyderystei ir skatina pradėtų darbų ar užgimusių idėjų tęstinumą. Medžioklei ir medžiotojams valio!


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Skelbti atsakymą