Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

Atsakymo rašymas


Šis klausimas skirtas apsisaugoti nuo automatizuotų formas užpildančių internetinių šiukšlių robotų.
Šypsenėlės
:) :( :D :lol: :ROFL: :cool: :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-)
Rodyti daugiau šypsenėlių

BBKodas yra ĮJUNGTAS
[img] yra ĮJUNGTAS
[flash] yra IŠJUNGTAS
[url] yra ĮJUNGTAS
Šypsenėlės yra ĮJUNGTOS

Temos peržiūra
   

Išskleisti vaizdą Temos peržiūra: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2021-Rgp-11 14:56

Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2021–2022 metų medžioklės sezoną patvirtinti limitai, pagal MPV


https://www.medziokle.lt/wp-content/upl ... 22-m-s.pdf

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2019-Bir-15 22:06

Patikslinti limitai !

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2019-Geg-14 19:24

Kviečiame susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitais 2019 m. kiekvienam medžioklės plotų naudotojui.


Limitai klubams PDF formate
AM+isak+D1-293-limitai-2019.pdf
(284.82 KiB) Atsisiųsta 178 kartus(ų)

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2019-Geg-14 10:43

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO


2019 m. gegužės 13 d. Nr. D1-293

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu ir atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pateiktus suvestinius duomenis:


1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).


2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas stirnų, tauriųjų elnių, danielių ir briedžių sumedžiojimo per 2019-2020 m. medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkto nustatyta tvarka arba, kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama stirnų, tauriųjų elnių, danielių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.


Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika

Limitai rajonams 2019 m.

AM+isak+D1-293-limitai-2019.pdf
(284.82 KiB) Atsisiųsta 175 kartus(ų)

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2018-Bir-05 06:51

Pakeisti limitai rajonams !
limitai-AM+isak+D1-444.pdf
(173.42 KiB) Atsisiųsta 220 kartus(ų)

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

andrysa » 2018-Geg-16 00:01

Pas mus 1 briedzio patinas ir 2 pateles ar jaunikliai, 6 elniai ir 10 pateliu ar jaunikliu, 30 oziu ir 70 stirnu :)

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2018-Geg-15 23:07

Limitas kaip ir normalus klubui :pardon:

4 - briedžiai
iš jų - 2 - patinai ir 2 patelkos arba jaunikliai

7 - elniai
iš jų - 3 patinai ir 4 patelkos arba jaunikliai

55 - stirnos
iš jų 25 ožiai ir 30 patelkų arba jauniklių

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2018-Geg-15 22:59

PRADEDAMAS NAUJAS 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS

2018-05-14 Gyvosios gamtos leidimų skyrius tel.: 870 66 8050


Antradienį, gegužės 15-ąją, prasideda 2018-2019 metų medžioklės sezonas - pradedama stirnų patinų medžioklė.

Pasikeitus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėms, panaikintos licencijos (licencija užklijuota ant specialios paskirties plombos) medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti. Nuo šiol šių medžiojamųjų gyvūnų medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas. Gyvūnai medžiojami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatytus medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitus. Šį sezoną svarbus akcentas medžioklės lapai, jie turi būti įregistruoti ir pažymėti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 8 priede nurodyta tvarka.

Aplinkos apsaugos agentūrai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštu pavesta paskelbti limituojamų medžiojamųjų kanopinių gyvūnų sumedžiojimo limitus kiekvienam medžioklės plotų naudotojui, pagal Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktus Kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų posėdžių protokolus.

Prašome susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių gyvūnų sumedžiojimo limitais kiekvienam medžioklės plotų naudotojui*.

*Informacija koreguota 2018-05-15, patikslinti duomenys: Kauno r., Panevėžio r., Kelmės r., Kazlų Rūdos sav., Šalčininkų r.Medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2018-2019 m. medžioklės sezoną limitas klubams ir būreliams
2018-05-15 Limitai pagal medžioklės plotų naudotojus.pdf
(1.01 MiB) Atsisiųsta 308 kartus(ų)

Re: Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2018-Geg-14 08:08

KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAI
AM+isak+D1-388+priedas.pdf
(271.81 KiB) Atsisiųsta 292 kartus(ų)

Medžiojamų žvėrių limitai rajonams

medziotojas » 2018-Geg-14 08:06

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITO PATVIRTINIMO


2018 m. gegužės 11 d. Nr. D1-388

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.4.3 papunkčiu, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 42 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pateiktus suvestinius duomenis:


1. T v i r t i n u Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2018-2019 metų medžioklės sezoną limitus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad nepaskirstytas stirnų, tauriųjų elnių, danielių ir briedžių sumedžiojimo per 2018-2019 m. medžioklės sezoną limitas naudojamas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 39 punkto nustatyta tvarka arba, kai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka reguliuojama stirnų, tauriųjų elnių, danielių ar briedžių gausa teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.


Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas

Į viršų