Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2013-Lap-11 07:28

Teisės medžioti suteikimo egzaminas ir saugaus elgesio medžiokleje žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2013 m. gruodžio 10 ir 12 d. organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus. Teorijos egzaminas 2013-12-10 9.00 val., šaudymo egzaminas 2013-12-10 13.00 val., pakartotinis egzaminas 2013-12-12 9.00 val. 2013 m. gruodžio 12 d. 9.00 val. medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas.

Medžioklės egzamino teorijos egzaminas ir saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas vyks Vilniuje, Stiklių g. 6/8. Medžioklės egzamino šaudymo egzaminas vyks Vilniaus rajone, Sužonių seniūnijoje, Daukšių kaime esančioje šaudykloje.

Asmenys pageidaujantys įgyti teisę medžioti Komisijai iki 2013 m. gruodžio 4 d. pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;

5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;

6. pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;

8. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Asmenys, kuriems bus atliekamas medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas, pateikia Komisijai tik prašymą.

Dokumentai priimami Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje, Algirdo g. 31 – 418, Vilniuje iki 2013-12-04, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama adresu Algirdo g. 31 – 418 Vilniuje, tel.: 8 5 210 2567, mob.: 8 686 49176.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2013-Gru-04 07:42

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-597 „DĖL APLINKOS MINISTERIJOS REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTŲ TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

2013 m. lapkričio 26 d. Nr. D1-862
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. D1-597 „Dėl Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijų sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4445) ir išdėstau 1 punktą taip:
„1. Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisiją:
Stasys Gudzinevičius * Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas, komisijos pirmininkas;
Artūras Vaickus – Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nariai:
Evaldas Dainauskas – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus valdybos pirmininkas, CIC nacionalinis vyriausiasis medžioklės trofėjų ekspertas;
Tomas Daugirdas – Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;
Raimondas Ribačiauskas – Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas, vyriausiasis medžioklės trofėjų ekspertas;
Albertas Švelginas – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Licencijavimo grupės vyresnysis specialistas.“


Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2013-Gru-09 10:27

Saugaus elgesio egzaminas

gruodžio 8, 2013

Vilniaus medžiotojų draugijos nariai norėdami išsilaikyti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių egzaminą galite registruotis telefonais 8-652-34344 ir 8-526-27882 arba el. paštu a.petrauskas@medziokle.lt (saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių žyma galioja 5 metus).

Artimiausi egzaminai vyks: gruodžio 10, 11, 12 dienomis.

Egzaminai vyksta Vilniaus medžiotojų draugijos šaudykloje (Daukšių km., Sužionių sen., Vilniaus raj.).

Registracija būtina!

Egzaminą sudaro praktinė ir teorinė dalys.
Egzaminas – nemokamas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2013-Gru-09 17:22

SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE ŽINIŲ PATIKRINIMO TVARKA

Kas penkeri metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau – Patikrinimas). Medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų Patikrinimą organizuoja Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija). Informaciją apie organizuojamą saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimą ir rengiamą medžioklės egzaminą Komisija skelbia vietos spaudoje ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento internetiniame tinklapyje, nurodydama datą, vietą, laiką ir dokumentų pateikimo terminą. Egzaminai organizuojami šiais laikotarpiais:

nuo vasario 15 d. iki balandžio 1 d.;

nuo balandžio 2 d. iki birželio 15 d.;

nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d.

Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.

Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo neleidžiama.

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas.

Patikrinimo rezultatai fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole. Protokolą pasirašo visi Patikrinimą atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto paskutiniame puslapyje „Kitos žymos“ įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2013-Gru-23 09:37

Selekcininkų kursai


2014 m. sausio 13 dieną (pirmadienį) 18:00 val. prasideda selekcininkų kursai. Paskaitos vyks LMŽD patalpose (M. Sleževičiaus g.15, Vilnius).
Maloniai kviečiame dalyvauti!
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Sau-10 10:28

Medžiotojų kursai Kaune

DĖMESIO !!!

Vasario mėn. 04 d.prasideda medžiotojų kursai.

Kursų kaina nepakito.

Informacija : telef. 8-615-76267
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Sau-23 10:37

TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO EGZAMINAS IR SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ PATIKRINIMAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2014 m. vasario 18; 20; 21 ir 25 d. organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus. Teorijos egzaminas vyks 2014-02-18 ir 2014-02-20 9.00 val., šaudymo egzaminas 2014-02-21 9.00 val., pakartotinis egzaminas 2014-02-25 9.00 val. 2014 m. vasario 25 d. 9.00 val. įvyks medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas.
Medžioklės egzamino teorijos egzaminas ir saugaus elgesio medžioklėje žinių patirinimas vyks Vilniuje, Stiklių g. 6/8. Medžioklės egzamino šaudymo egzaminas vyks Vilniaus rajone, Sužonių seniūnijoje, Daukšių kaime esančioje šaudykloje.

Asmenys pageidaujantys įgyti teisę medžioti Komisijai iki 2014 m. vasario 12 d. pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;
pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;
prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;
pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;
pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;
pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;
pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;
dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.


Asmenys, kuriems bus atliekamas medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas, pateikia Komisijai tik prašymą.
Dokumentai priimami Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje, Algirdo g. 31 – 418, Vilniuje iki 2014-02-18, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.
Smulkesnė informacija teikiama adresu Algirdo g. 31 – 418 Vilniuje, tel.: 8 5 210 2567, mob.: 8 686 49176.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Vas-06 10:03

Medžiotojų kursai Vilniuje

vasario 5. 2014

2014 m. vasario 10 dieną (pirmadienį) 18:00 val. prasideda medžiotojų kursai. Paskaitos vyks LMŽD patalpose (M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius).

Maloniai kviečiame dalyvauti!
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Vas-13 12:04

Informacija būsimiems medžiotojams


vasario 11, 2014

Medžiotojų egzaminas vyks š. m. vasario mėn.:

18 ir 20 dienomis 9:00 val. vyks teorijos egzaminas Vilniaus medžiotojų draugijoje (Stiklių g. 6/8, Vilnius);

21 dieną 9:00 val. vyks praktinis šaudymas VMD šaudykloje (Daukšių km., Sužionių sen., Vilniaus raj.);

Egzaminų perlaikymas vyks 25 dieną: 9:00 val. vyks teorijos egzaminas, 13:00 val. – praktinis.

Selekcininkų egzaminas vyks kovo 4 d. Pradžia 10:00 val. VMD šaudykloje.

Medžiotojų bilietų įteikimas vyks kovo 6 d. 16:00 val. Trakų pilyje.

Visi renkamės 15:45 val. šventiškai pasipuošę prie pilies vartų.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Vas-21 09:42

SKELBIMAS DĖL EGZAMINŲ TEISEI MEDŽIOTI ĮGYTI ALYTAUS REGIONE

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2014 m. kovo 7, balandžio 4, gegužės 9, birželio 13 dienomis organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus.

Medžioklės egzamino - teorijos egzaminas vyks 2014 m. kovo 7, balandžio 4, gegužės 9, birželio 13 dienomis Alytaus kolegijos 307 auditorijoje III aukšte, adresu Ligoninės g. 1c / Seirijų g.2 , Alytus. Egzamino pradžia 09.00

Medžioklės egzamino praktinė dalis - šaudymo egzaminas vyks 2014 m. kovo 7, balandžio 4, gegužės 9, birželio 13 dienomis po teorinio egzamino Medžiotojų žvejų draugijos ir Savanoriškos krašto apsaugos šaudyklose.

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę medžioti, Komisijai iki 2014 m. vasario 21 d., kovo 20 d., balandžio 24 d., gegužės 30 d., pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1. Asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

2. Pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

3. Prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

4. Pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;

5. Pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;

6. Pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. Pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;

8. Dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Dokumentai priimami Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimamajame, Kauno g. 69 , 206 kab. nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 darbo dienomis.

Smulkesnė informacija teikiama adresu Kauno g. 69, Alytus, 106 kab., tel. 8 315 56747, mob. tel. 8 687 32153.LR aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Stasys Gudzinevičius

teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo

komisijos pirmininkas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Bal-25 09:48

DĖMESIO !!!

Naujai stojantiems į medžiotojus Kauno apskrityje

Egzaminas gegužės mėn. 07 d. 9.00 val.

Adresu : Didžioji g. 77 ,Kaunas ( šaudykla )

Su savimi turėti asmens dokumentą.

Informacija : telef. 8-615-76267
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Bal-28 09:56

Teisės medžioti suteikimo egzaminas ir saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimas Vilniaus regione

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2014 m. gegužės 27; 28; 29; 30 d. ir birželio 2; 3 d. organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus. Teorijos egzaminas vyks 2014-05-27 ir 2014-05-28 9.00 val., šaudymo egzaminas 2014-05-29 ir 2014-05-30 9.00 val., pakartotinis teorijos egzaminas 2014-06-02 9.00 val., pakartotinis šaudymo egzaminas 2014-06-03 9.00 val.

2014 m. birželio 03 d. 9.00 val. medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas.

Medžioklės egzamino teorijos egzaminas ir saugaus elgesio medžioklėje žinių patirinimas vyks Vilniuje, Stiklių g. 6/8. Medžioklės egzamino šaudymo egzaminas vyks Vilniaus rajone, Sužonių seniūnijoje, Daukšių kaime esančioje šaudykloje.

Asmenys pageidaujantys įgyti teisę medžioti Komisijai iki 2014 m. vasario 12 d. pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;

5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;

6. pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;

8. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Asmenys, kuriems bus atliekamas medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas, pateikia Komisijai tik prašymą.

Dokumentai priimami Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje, Algirdo g. 31 – 418, Vilniuje iki 2014-05-21, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama adresu Algirdo g. 31 – 418 Vilniuje, tel.: 8 5 210 2567, mob.: 8 686 49176.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Bal-29 16:57

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2014 m. gegužės 16; 23; 30 ir spalio 10 dieną organizuoja medžioklės egzamino teorijos egzamino, būsimiems medžiotojams ir medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo egzaminą. Egzaminas vyks Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento II aukšte, 24 kabinete, adresu: Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė. Pradžia 9.00 val.
Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas, apie praktinio egzamino vietą ir laiką bus informuojama po teorijos egzamino.
Pageidaujantys laikyti egzaminą, pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus likus savaitei iki egzamino.
Prašymai priimami Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje, adresu: Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė, 24 kab.
Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 343 97806 , mob. tel. 8 615 97870 .

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Geg-21 16:39

Selekcininkų kursai

gegužės 21, 2014

32014 m. birželio 11 dieną (trečiadienį) 18:00 val. prasideda selekcininkų kursai.

Paskaitos vyks LMŽD patalpose (M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius). Maloniai kviečiame registruotis!
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 17698
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Medžiotojų ir medž. selekcininkų kursai. Egzaminai.

2014-Geg-28 15:30

DĖL BŪSIMŲ MEDŽIOTOJŲ EGZAMINŲ ALYTAUS REGIONE

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 dieną organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais, egzaminus.

Medžioklės egzamino - teorijos egzaminas vyks 2014 m. birželio 20 dieną Alytaus kolegijos 307 auditorijoje III aukšte, adresu Ligoninės g. 1c / Seirijų g.2 , Alytus. Egzamino pradžia 09.00 val.

Medžioklės egzamino praktinė dalis - šaudymo egzaminas vyks 2014 m. birželio 20 dieną po teorinio egzamino Medžiotojų žvejų draugijos ir Savanoriškos krašto apsaugos šaudyklose.

Asmenys, pageidaujantys įgyti teisę medžioti, Komisijai iki 2014 m. birželio 9 dienos., pateikia šiuos dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu, grąžinami juos pateikusiam asmeniui):

1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba asmens kodas;

2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir šio diplomo priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;

3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;

4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;

5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;

6. pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;

7. pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;

8. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.

Dokumentai priimami Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimamajame, Kauno g. 69 , 206 kab. nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 darbo dienomis

Smulkesnė informacija teikiama adresu Kauno g. 69, Alytus, 106 kab., tel. 8 315 56747, mob. tel. 8 687 32153.LR aplinkos ministerijos Alytaus RAAD Stasys Gudzinevičius

teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo

komisijos pirmininkas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 2 ir 0 svečių