Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 16979
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2017-Gru-08 15:11

ŠERNAS – NELAISVĖJE

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, 2017 m. gruodžio 1 d. gavę pranešimą apie laikomą nelaisvėje šerną, apsilankė privačioje sodyboje Perlojos kaime, Varėnos rajone. Atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad pilietis M.M. aptvertame žemės sklype laiko šerną. Laukinio gyvūno globėjas tikino, kad gyvūną laiko nuo 2016 metų, gyvūnas į aptvarą užklydo pats ir buvo labai sulysęs. Nors asmuo žinojo, kad šalyje paskelbtas afrikinis kiaulių maras, tačiau nepaisant draudimų šerną laikė nelaisvėje.
Vadovaujantis priemonių dėl afrikinio kiaulių maro prevencijos įgyvendinimo reikalavimais, fiziniams ir juridiniams asmenims laikyti šernus aptvare draudžiama. Neteisėtai laikytas šernas atiduotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Varėnos skyriaus specialistų žiniai.
Kadangi leidimo laikyti laukinius gyvūnus bei įsigijimo dokumentų sodybos šeimininkas neturėjo. Pil. M. M. už tai gresia administracinė atsakomybė pagal ANK 303 str. 1 d.- įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 150 eurų.
Asmenys norintys voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose laikyti laukinius gyvūnus privalo gauti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, taip pat privaloma turėti įsigijimo dokumentus. Laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje reglamentuoja Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės.
Kviečiame piliečius būti neabejingais ir apie pastebėtus gyvosios gamtos išteklių naudojimo pažeidimus Alytaus regione informuoti bendruoju pagalbos centro numeriu 112, arba į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekciją telefonu: +370 686 76009.
Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos informacija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 16979
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2017-Gru-08 15:14

Pirmieji sustiprintos medžioklės kontrolės rezultatai

Prasidėjus žiemai, Vilniaus regione sustiprinta gyvosios gamtos apsaugos kontrolė medžioklės srityje. Praėjusį savaitgalį Ukmergės rajono pareigūnai suorganizavo reidą, kuriame tikrinta, kaip medžiotojai, dalyvaudami medžioklėse su varovais, laikosi medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Patikrinimo metu nustatyta, kad du Širvintų rajone tikrinto medžiotojų būrelio medžiotojai padarė nešiurkščius pažeidimus – jiems surašyti nutarimai, nesurašant protokolo, ir skirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai.

Gerokai mažiau pasisekė medžiotojams, kurie tądien buvo Ukmergės rajone, „Šešuolių – Širvintų“ profesionalios medžioklės plotų vienete, priklausančiame VĮ Ukmergės miškų urėdijai. Čia aplinkosaugininkai užfiksavo šiurkštų medžioklės taisyklių pažeidimą. Nors prieš pradedant medžioklę jos vadovas išsamiai instruktavo medžiotojus, kokius žvėris galima tądien medžioti, tačiau po antrojo varymo paaiškėjo, kad nuo vieno taiklaus šūvio krito draudžiamas šiuo metu medžioti žvėris – suaugusi briedžio patelė. Medžioklės vadovas operatyviai informavo netoliese dirbusius Ukmergės rajono aplinkosaugininkus.
0.977926001512648588.JPG

Medžiotojui, nušovusiam briedžio patelę, surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso 290 str. 8 d., paimtas medžioklinis graižtvinis ginklas su optiniu taikikliu ir medžiotojo bilietas. Jam gresia bauda nuo 800 iki 1800 eurų, taip pat teks atlyginti daugiau kaip 3000 eurų siekiančią žalą laukinei gyvūnijai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 16979
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2017-Gru-19 17:38

Ūkio subjektų apklausa parodė, kad ŠRAAD darbas vertinamas gerai ir labai gerai

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (ŠRAAD), kaip ir kasmet, atliko ūkio subjektų apklausą. Asmenų aptarnavimo paslaugas ir vykdomą valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę ūkio subjektai vertina gerai ir labai gerai. Su apklausos rezultatais galima susipažinti ŠRAAD internetiniame tinklapyje: http://srd.am.lt/VI//files/0.786209001512982204.pdf .

Kasmet rengiamos ūkio subjektų apklausos tikslas: tobulinti departamento veiklą atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę. Siekiama sužinoti, kokia departamento teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė, kokios informacijos trūksta ūkio subjektams. Labai svarbu išsiaiškinti, ar ūkio subjektai susiduria su korupcijos apraiškomis bendraudami su departamento darbuotojais.

Apklausos anketa 2017 metais buvo peržiūrėta- 459 kartus, tačiau atsakymus pateikė tik 52 ūkio subjektai. Anoniminėje apklausoje nebuvo prievolės atsakyti į visus klausimus. Visuose klausimuose buvo galima pateikti savo komentarus.

Visų pirma domėtasi, kaip ūkio subjektai vertina ŠRAAD teikiamas asmenų aptarnavimo paslaugas. Respondentų patenkintų, šioje srityje, dauguma (90,4 %). Džiugu, kad šis rodiklis, lyginant su praėjusiais metais, nemažėja.

Aiškintasi, kaip ūkio subjektų nuomone, ŠRAAD sekasi įgyvendinti jo pagrindinį veiklos tikslą - užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Į šį klausimą atsakė visi 52 respondentai. Didžioji dalis atsakiusiųjų nurodė, kad ŠRAAD pareigūnai valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdo ,,Labai gerai“ arba ,,Gerai“ (84,6%).

Nustatant, kiek iš anketas užpildžiusių respondentų kreipėsi į ŠRAAD konsultacijos, paaiškėjo, kad jų net 73%. Respondentai konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimo veiklą įvertino 71,2 % kaip ,,Labai gerai“ ir ,,Gerai“ atliekamą. 6, anketas užpildžiusieji, šią veiklą įvertino ,,Patenkinamai“, keletas pateikė komentarus, kokiu klausimu konsultacijos reikėjo (,,atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų pildymo“, ,,pradėjus vykdyti veiklą“). 11.5% liko nepatenkinti (,,Kas susiję su TPK leidimu komentuoja/aiškina nenoriai nukreipdami konsultacijoms į Aplinkos apsaugos agentūrą motyvuodama tuo, kad ši institucija išduoda leidimus“ ar ,, Kaip Valstybinė institucija, palyginus su kitomis dar nepersitvarkė. Užduotus klausimus komentuoja beveik visų rajonų tarnautojai skirtingai, tai rodo menką žinių turėjimą.“).

Ūkio subjektams patartume dėl rūpimų aplinkosauginių klausimų į ŠRAAD kreiptis raštu (el. paštu ir kt.), jei tai nėra skubu ir tai nesusidaro reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, ar aplinkai. Raštu pateikti prašymai dėl konsultacijos, nurodant kuo išsamesnę informaciją apie vykdomą ar planuojamą ūkinę veiklą (nurodant vietovę, ūkinės veiklos mastus ir kt.), pateikiant vaizdinę medžiagą ir pan., padeda pareigūnams operatyviau ir išsamiau ją suteikti. ŠRAAD pareigūnai atsako į visus raštu pateiktus paklausimus. Pareigūnai, ūkio subjekto prašymu, gali suteikti reikalingas konsultacijas, konkrečius patarimus bei metodinę pagalbą, išvykstant į ūkio subjektą.

Į klausimą ,,Ar bendraudami su departamento darbuotojais ir tarnautojais susiduriate su korupcijos apraiškomis - jei taip, tai su kokiomis?“, visi pasisakiusieji nurodė, kad su korupcijos apraiškomis nesusidūrė, išskyrus vieną, kurio atsakymas dviprasmiškas: ,,Tiesiogine prasme gal ir ne, bet formų yra įvairių“. Šį pasisakymą būtų sunku analizuoti be papildomos informacijos. Todėl ateityje prašytume respondentų nurodyti tikslius faktus, pateikti atsakymo pagrįstumą.

Akcentuotina, kad ,,Karštąja linija“ gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad neteisėtais Šiaulių RAAD pareigūno veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei ŠRAAD pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.

Visi ūkio subjektai raginami aktyviau dalyvauti apklausoje. Sudaryta galimybė ūkio subjektams į anketos klausimus atsakyti anonimiškai, anketa nuolat skelbiama (ją galima pildyti tiesiogiai) Šiaulių RAAD interneto svetainėje (adresu http://srd.am.lt/VI/index.php, pasirenkant rubriką ,,Ūkio subjektų apklausos anketa“ arba pasinaudojus šia nuoroda: https://apklausa.lt/f/siauliu-regiono-a ... u.fullpage .
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 16979
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2017-Gru-19 17:43

Pasibaigus ,,Medžiok saugiai“

Siekdami užtikrinti saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų vykdymą, teisėtą medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai lapkričio 15 d. – gruodžio 15 d. vykdė aplinkosauginę akciją ,,Medžiok saugiai“, kurios metu ypatingą dėmesį skyrė medžioklių varant organizavimo tvarkai.

Per mėnesį trukusią akciją pareigūnai suorganizavo 22 reidus, patikrino 32 medžiotojų klubus. Išvykų metu tikrinami buvo ne tik medžiotojai (446), bet ir jų automobiliai (92). Nors dauguma medžiotojų buvo drausmingi ir laikėsi nustatytų saugaus elgesio reikalavimų, kitų Medžioklės taisyklių nuostatų, tačiau neapsieita ir be pažeidimų: pareigūnai nustatė 11 su akcija susijusių pažeidimų, pažeidėjams nuobaudos buvo taikytos pagal ANK 290 str. 1, 8 dalis.

Kontrolės organizavimo skyriaus informacija
2017-12-19
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 16979
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2017-Gru-23 11:15

Akcijos "Medžiok saugiai" rezultatai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Departamentas) nuo 2017 m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. vykdė medžioklės taisyklių pažeidimų prevencijai skirtą aplinkosauginę akciją – „Medžiok saugiai“.
Akcijos metu pareigūnai tikrino, ar medžiotojai racionaliai naudoja medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atsakingai tvarko medžioklės dokumentus. Akcijos metu didelis dėmesys buvo skiriamas saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų laikymuisi. Departamento kontroliuojamoje teritorijoje per minėtą laikotarpį įvykdytas 31 reidas, kurio metu patikrinti 297 medžiotojai, nustatyti 3 medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Vykdant šią akciją fiksuoti ir kitų aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų pažeidimai.
Apie Alytaus regione pastebėtus pažeidimus galima pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba darbo metu tiesiogiai Alytaus RAAD pareigūnams telefonu 8-315-56746.

Kontrolės organizavimo skyriaus informacija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 16979
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2017-Gru-23 11:20

Aplinkosaugininkai įgyvendino jaunuolio svajonę

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas tai pat mielai prisidėjo prie visoje Lietuvoje organizuojamo projekto „Vaikų svajonės“.

Kalėdos - susitelkimo, bendrumo, draugystės ir svarbiausia gerumo šventė. Kalėdinis laikotarpis apgaubia mus jau nuo pirmųjų gruodžio dienų. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas pirmą, tačiau tikrai ne paskutinį, kartą prisijungė prie visoje Lietuvoje organizuojamo projekto „Vaikų svajonės“. Nelikti abejingais bei dovanoti džiaugsmą kitiems yra kiekvieno iš mūsų pareiga.

Pareigūnai nusprendė įgyvendinti Vyžuonų miestelyje gyvenančio septyniolikmečio Raimundo svajonę turėti meškerę. Prie pareigūnų iniciatyvos pagal galimybes tai pat prisidėjo ir J. Trinkūno IĮ žvejybos parduotuvė bei LMŽD Utenos skyrius.
0.982303001513944808.JPG

Ačiū visiems kolegoms, mielai prisidėjusiems prie Raimundo svajonės išpildymo. O žvejui linkime nei žvyno, nei uodegos. Tikimės, kad ši dovana dar labiau paskatins jaunuolio meilę gamtai ir išmokys su ja elgtis atsakingai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 5 ir 0 svečių